Эксклюзив

К списку

Изменение ставки НДС определения суммы обязательств

13 января 2016 г.

Изменение ставки НДС определения суммы обязательств На языке оригинала.

Відповідно до п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі -ПКУ) датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів - дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг - дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу визначено, що постачання товарів - будь-яка передача права на розпорядження товарами як власник.

Тобто з метою оподаткування під постачанням товарів розуміється як операція, в результаті якої за умовами договору між постачальником та покупцем передача права власності на товар вже відбулась, так і операція, в результаті якої виникнення права власності на товар ще має відбутися при виконанні певних умов договору, тобто оплата товару чи отримання товару покупцем.

Таким чином, визначення дати виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій з продажу товарів не залежить від дати переходу права власності на товар, що поставляється, а вжитий в пункті 187.1 статті 187 Кодексу термін "відвантаження товарів" розуміється не як факт виникнення права власності на товар, а як початок процесу фізичного переміщення товару від місця його постійного знаходження (зберігання) у постачальника.

Якщо перша подія операції з постачання товарів (або оплата товару або його відвантаження) відбулася до дати запровадження змін в оподаткуванні таких операцій (до 01.01.2016р.), то на дату настання другої події (після 01.01.2016р.) сума податку не нараховується. При цьому таку операцію необхідно було відобразити в податковій звітності за звітний (податковий) період, на який припадає дата здійснення першої події (до 01.01.2016 р.).