Эксклюзив

К списку

Неустойка и налог на репатриацию

6 января 2016 г.

Неустойка и налог на репатриацию На языке оригинала.

Відповідно до пп.141.4.2 п.141.4 ст.144 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ), резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15% (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3 - 141.4.6 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

У цій нормі йдеться про дохід з джерелом його походження з України. Визначення поняття дано в пп.14.1.54 ст.14 ПКУ, згідно з яким у даному випадку розуміється «будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні ... ».

Оскільки, ПКУ концептуально не пояснює поняття «дохід», то слід звернутися до Наказу Мінфіну "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності від 07.02.2013р. № 73 згідно п.3 якого доходами є збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників)

Таким чином, якщо нерезидент отримав сумунеустойки, то в зазначена сума вважається доходом у розумінні НПБО 1, ПКУ на який поширюється дія пп.141.4.2 п.141.4 ст.144 ПКУ.

Зазначена сума не може бути визнана комерційним прибутком в розумінні ст. 7 Конвенції між Урядом України і Урядом Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії про усунення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доход і на приріст вартості майна від 10.02.1993р. (далі - Конвенція).

Однак, вона є, на нашу думку, «іншими доходами» в розумінні ст. 21 Конвенції: «Види доходу, справжнім власником яких є резидент Договірної Держави, незалежно від джерела їх виникнення, про які не йде мова в попередніх статтях цієї Конвенції, інші ніж доходи, сплачувані із трасту або із майна особи, яка померла, в ході розподілу, оподатковуються тільки в цій Державі.»

Відповідно до Конвенції і при виконанні певних умов, встановлених ст. 103 ПКУ, нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження з України, вправі:

• не платити податок на території нашої країни;

• платити податок за іншою ставкою, ніж вказана в п. 160.2 ПКУ;

• повернути суму податку, надміру сплаченого в нашій державі.

Реалізувати таке право нерезиденту на підставі довідки, що підтверджує правомірність застосування норм відповідної Конвенції, допомагають податкові агенти - особи, які виплачують йому доходи з джерелом походження з України (ст. 103 ПКУ). Видають такі довідки компетентні органи відповідної держави. (п. 103.5 ПКУ).

Таким чином, при виплаті неустойки, яка передбачена договором, бази оподаткування податком на репатріацію не виникає за умови наявності довідки про резидентство отримувача.