Эксклюзив

К списку

Налогообложение одной операции по разным ставкам

28 декабря 2015 г.

Налогообложение одной операции по разным ставкам На языке оригинала.

Відповідно до п.188.1 ст. 188 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ) база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених послуг не може бути нижче їх собівартості.

Однак, абзацем а) пп.195.1.3 п.195.1 ст. 195 ПКУ чітко встановлено, що міжнародні перевезення пасажирів і багажу та вантажів авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ.

Поширення правил п. 188.1 ст.188 ПКУ на дану операцію не призводить до того, що вона перестає бути міжнародним перевезенням пасажирів, багажу та вантажу в ціломуабо в будь-якійч астині. Немає будь-яких передумов бачити тут інший об’єкт оподаткування, оскільки,іншої операції не відбувається.

Порядок визначення доходів та витрат в бухгалтерському обліку регулюється положеннями П(С)БО 15 «Дохід», затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р. № 290 (зі змінами і доповненнями) та П(С)БО 16 «Витрати», затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318 (зі змінами і доповненнями).

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-ХІV (зі змінами і доповненнями) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Собівартість послуг та сума доходів від їх реалізації в бухгалтерському обліку повинна бути відображена на підставі відповідних калькуляцій та актів наданих послуг.

Оскільки, з 01.01.2015р. об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, в податковому обліку Ваше підприємство не повинно відображати доходи на суму перевищення собівартості над продажною ціною.