Эксклюзив

К списку

Сводные налоговые накладные

28 декабря 2015 г.

Сводные налоговые накладные На языке оригинала.

Відповідно до п.18 Наказу Мінфіну "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" від 22.09.2014р. № 957 (далі- Наказ №957)періодичністьскладання зведених накладних встановлюється відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця.

Фіскальна служба у своєму листі від 28.09.2015р. №22394/10/28-10-06-11 роз'яснила, яким чином складається ЗНН. Як зазначено в цьому листі, п.201.4 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) встановлює такі вимоги до складання зведеної податкової накладної:

- безперервний і ритмічний характер постачання - про нього може свідчити поставка товарів (послуг) два або більше разів на місяць;

- строки поставки встановлюються сторонами в договорі з урахуванням необхідності ритмічного та безперебійного постачання товарів споживачам. При цьому договір може бути укладений на будь-який термін;

- обов'язкове підтвердження фактичних обсягів постачання товарів / послуг реєстром ТТН або іншими відповідними супровідними документами, згідно з якими здійснено постачання.

Дата складання проставляється у графі 2 зведеної податкової накладної. Реєструються зведені податкові накладні за загальним правилом: не пізніше 15 календарних днів, наступних за датою їх складання. (п.201.10 ст. 201 ПКУ)

Зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У такому разі складається податкова накладна, як визначено п. 17 Наказу №957, тобто, окремо на кожну суму авансу.

Оскільки, зведена податкова накладна складається відповідно до визначеної у договорі періодичності оплати фактично поставлених товарів/послуг, але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця, то у разі якщо до моменту складання продавцем зведеної податкової накладної відбулась зміна податкових зобов'язань продавця у зв'язку з поверненням покупцю коштів за непоставлені товари (послуги) або повернення покупцем товарів, суми ПДВ у зведеній податковій накладній таким продавцем зазначаються загальною сумою, що відповідає фактичній сумі поставлених покупцю товарів (послуг). При цьому, розрахунок коригування до такої податкової накладної не складається. (Дані інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України станом на 05.10.2015р.)