Эксклюзив

К списку

Периодичность оформления путевых листов

14 декабря 2015 г.

Периодичность оформления путевых листов На языке оригинала.

У відповідності до Наказу Державного комітету статистики України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 17 лютого 1998 року №74 «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування» від 19.03.2013р. №95, дата набуття чинності 16.04.2013р., відмінено обов’язкову форму Подорожнього листа та порядок його заповнення і ведення.

Слід зауважити, що Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження типової форми первинного обліку роботи службового легкового автомобіля та Інструкції про порядок її застосування» від 17.02.1998р. №74 (далі - Наказ №74) був єдиним нормативним документом, що встановлював норми та правила використання легкового автомобіля на підприємстві, і на сьогодні відсутнє нормативне регулювання даного питання.

У відповідності до пп. 2.7 п. 2 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.95 р. №88 (далі - Наказ №88) первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм. Враховуючи те, що форма подорожнього листа для легкового автомобіля на сьогодні відсутня, підприємство має право розробити власну форму подорожнього листа, враховуючи вимоги пп. 2.4 п. 2 Наказу №88 щодо обов’язкових реквізитів первинного документу.

Враховуючи вищенаведене, підприємство має право оформлювати подорожній лист легкового автомобіля на будь-який термін (щоденно, щотижнево, щомісячно), до моменту законодавчого врегулювання даного питання.