Эксклюзив

К списку

Последствия обнаружения излишков при инвентаризации товаров

7 декабря 2015 г.

Последствия обнаружения излишков при инвентаризации товаров На языке оригинала.

У випадку виявлення підчас проведення інвентаризації у звітному періоді необлікованих раніше товарів, придбання яких підтверджується відповідними первинними документами, такі товари слід оприбуткувати та вартість таких товарів буде відображена у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування (з урахуванням термінів, передбачених законодавством для виправлення самостійно виявлених помилок).

Якщо придбання товарів не підтверджується відповідними первинними документами, такі товари вважаються безоплатно отриманими, на підставі вимог Наказу Міністерства фінансів "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999р. № 291 вони повинні бути відображені проведенням:

Дт 281 «Товари на складах»

Кт 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»

Єдину вартість, яку підприємство може обліковувати в бухгалтерському обліку при безоплатно отриманих товарах є вартість справедлива, з урахуванням витрат, передбачених п.9 Наказу Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» від 20.10.1999р. № 246.

Справедлива вартість - сума, за якоюможнапродати актив абооплатитизобов'язання за звичайних умов на певну дату.(п.4 Наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" від 07.07.1999р. № 163).

Пунктом 12 статті 3 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", із змінами та доповненнями від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР (далі - ЗУ №265/95-ВР), передбачено, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/ або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані вести у порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів на складах та/або за місцем їх реалізації, здійснювати продаж лише тих товарів, які відображені в такому обліку, за винятком продажу товарів особами, які відповідно до законодавства оподатковуються за правилами, що не передбачають ведення обліку обсягів реалізованих товарів (наданих послуг).

Також наявна окрема вимога, викладена в ст. 20 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995р. № 265/95-ВР: до суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовується фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів, які не обліковані за місцем реалізації та зберігання, за цінами реалізації, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо під проведення інвентаризації у звітному періоді виявлено необліковані раніше товари, придбання яких підтверджується відповідними первинними документами, такі товари слід оприбуткувати та вартість таких товарів буде відображена у складі витрат при визначенні об’єкта оподаткування (з урахуванням термінів, передбачених законодавством для виправлення самостійно виявлених помилок).

Якщо придбання товарів не підтверджується відповідними первинними документами, такі товари вважаються безоплатно отриманими, на підставі вимог Наказу Міністерства фінансів "Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999р. № 291 вони повинні бути відображені проведенням:

Дт 281 «Товари на складах»

Кт 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»

Єдину вартість, яку підприємство може обліковувати в бухгалтерському обліку при безоплатно отриманих товарах є вартість справедлива, з урахуванням витрат, передбачених п.9 Наказу Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» від 20.10.1999р. № 246.

Справедлива вартість - сума, за якоюможнапродати актив абооплатитизобов'язання за звичайних умов на певну дату.(п.4 Наказу Міністерства фінансів "Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" від 07.07.1999р. № 163).