Эксклюзив

К списку

Списание топлива предприятием

23 ноября 2015 г.

Списание топлива предприятием На языке оригинала.

Списання пально-мастильних матеріалів здійснюється виходячи з даних про пробіг автомобіля, визначених на підставі подорожнього листа, та норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (далі - норми витрат палива), затверджених наказом Міністерства транспорту України «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від 10.02.1998р. № 43 (далі - Наказ № 43).

Відповідно до «Загальних положень» Наказу № 43 норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

Згідно з аб. б) п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 28.12.1992р. № 731, державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

У відповідності до аб. 3 п. 1 Указу Президента України від 27.12.1995р. № 1186/95, яким затверджено «Положення про Міністерство транспорту України», який діяв на момент затвердження Наказу № 43, Міністерство транспорту України (далі - Мінтранс) здійснювало керівництво транспортно-дорожнім комплексом, несло відповідальність за його розвиток, координувало роботу об'єднань, підприємств, установ та організацій автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту та дорожнього господарства, які входять до сфери його управління (далі - підприємства).

Додатково слід зазначити, що Мінтрансу не надано повноваження затверджувати національні положення бухгалтерського обліку та затверджувати нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Згідно з п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV (далі - ЗУ № 996) регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, яким є Міністерство фінансів України.

Списание топлива предприятием Таким чином можна зробити попередній висновок, що оскільки Наказ № 43 не обов’язковий для виконання Вашим підприємством, затвердження норм списання палива не є обов’язковим. Аналогічний висновок, про недопустимість застосування норм Наказу № 43 для притягнення підприємства до відповідальності, наведено в ухвалі Вищого адміністративного суду від 28.09.2010р. № К-12884/08

З іншого боку слід зазначити, що відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ) в основу визначення оподатковуваного прибутку покладено у визначення фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), згідно з фінансовою звітністю підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Згідно з ч. 2 та ч. 3 ст. 9 ЗУ № 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Списання пально-мастильних матеріалів здійснюється виходячи з даних про пробіг автомобіля, визначених на підставі подорожнього листа, та норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. При цьому, єдиним нормативним документом про норми списання палива є Наказ № 43. Таким чином, Підприємство може використовувати норми Наказу № 43.

Також маємо зазначити, що станом 10.03.2015р. в Загальнодоступному довідково-інформаційному ресурсі (далі - ЗІР) Державної фіскальної служби України всі матеріали, що стосувалися застосування норм Наказу № 43, з 01.01.2015р. переведені до розділу «втратив чинність».

Враховуючи вищенаведене, Підприємство не зобов’язане виконувати норми Наказу № 43, оскільки, даний наказ не регулює питання бухгалтерського обліку, виданий органом, який не має повноважень затверджувати нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та не зареєстрований у Міністерстві юстиції України.