Эксклюзив

К списку

Возвратная финансовая помощь от нерезидента физлица

23 ноября 2015 г.

Возвратная финансовая помощь от нерезидента физлица На языке оригинала.

Правовідносини щодо позики врегульовані ст.ст. 1046 - 1053 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ). Згідно зі ст. 1046 ЦКУ за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність іншій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або рівну кількість речей того ж роду і якості.

Особливості надання позики нерезидентом - фізичною особою стосуються позики в іноземній валюті. Так, згідно зі ст. 1 Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.1999 р. N 734/99 зі змінами та доповненнями, договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за запозиченими у них кредитами, позиками в іноземній валюті, підлягають реєстрації Національним банком України.

Порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті, у тому числі поворотної фінансової допомоги, від нерезидентів, у тому числі порядок реєстрації договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті (далі - договори), а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам встановлено Положенням, яке затверджено постановою Правління НБУ від 17.06.2004 р. N 270 (далі - Положення N 270).

Таким чином, реєстрації в Національному банку України підлягають договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті, у тому числі поворотної фінансової допомоги.

Однак, жодних застережень стосовно отримання позики (фінансової допомоги) від нерезидента - фізичної особи в гривні чинне законодавство не містить.