Эксклюзив

К списку

Продажа непроизводственных основных средств

16 ноября 2015 г.

Продажа непроизводственных основных средств На языке оригинала.

Відповідно до пп.134.1.1 п134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Згідно п.138.1 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до НП(С)БО, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта.

Одночасно, на підставі пп.138.2 ст.138 ПКУ фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень цієї статті Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта.

Зважаючи на той факт, що невиробничі основні фонди не амортизуються в податковому обліку (пп.138.3.2 п.138.3 ст. 138 ПКУ), і фінансовий результат до оподаткування слід збільшити на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів у разі його продажу, розрахованого згідно НП(С)БО, фактично об’єктом оподаткування буде вся сума доходу (без ПДВ) отримана від продажу невиробничих основних засобів.