Эксклюзив

К списку

Есть ли НО, если не было НК

4 ноября 2015 г.

Есть ли НО, если не было НК На языке оригинала.

Згідно з п.198.5 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі -ПКУ) платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами,(для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п. 196.1 ст. 196 ПКУ).

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозд. 2 розд. XXПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.197.1.28 п.197.1 ст. 197 ПКУ).

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів.

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку."

Іншими словами, "прив’язка" до податкового кредиту ПКУ передбачена виключно у випадках, якщо суми вхідного ПДВ були відображені в податковому кредиті до 01.07.2015р.

При цьому залишилось незмінним поняття «поставка товарів" (пп.14.1.191 п.14.1 ст.14 ПКУ), згідно якого поставкою вважається: "...в) будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника податку для його подальшого використання з метою, не пов'язаною із господарською діяльністю такого платника податку; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню)…»

Зверніть увагу: мова йде про "право, яке має платник", а скористався він своїм правом чи ні - для нарахування податкових зобов’язань значення немає.