Эксклюзив

К списку

Ликвидация банка: средства с текущего счета невозвращенные

30 октября 2015 г.

Ликвидация банка: средства с текущего счета невозвращенные На языке оригинала.

Сумнівним боргом, згідно з п. 4 П(С)БО 10, визнається поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Необхідність створення резерву сумнівних боргів зумовлена тим, що, відповідно до норм п. 7 П(С)БО 10, поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для її визначення на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Резерв сумнівних боргів треба створювати щодо поточною дебіторської заборгованості, яка відповідає таким умовам:

1) не є придбаною.

2) не є призначеною для продажу.

3) є фінансовим активом.

Згідно з п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», до фінансових активів належать:

а) грошові кошти та їх еквіваленти.

б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства.

в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах.

г) інструмент власного капіталу іншого підприємства.

Згідно Листа Мінфіну України від 18.10.2010 р. № 31-34020-20-10/28202: «При визнанні підприємством заборгованості банку за грошовими коштами сумнівною (за наявності відповідних підстав) відповідно до п.7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року № 237, сума такої заборгованості відображається за кредитом рахунку 31 "Рахунки в банках" і дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами". У рядках 230 і 240 Балансу (форма № 1), у рядку 430 Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) сума такої сумнівної заборгованості не наводиться.»

Підставою для визнання дебіторської заборгованості банку, на нашу думку, у випадку прийняття рішення про ліквідацію банку є опублікування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відомостей про ліквідацію банку в газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" (частина 5 ст.45 Закону України, "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" від 23.02.2012р. № 4452-VI (далі - ЗУ №4452-VI), п. 1.12 гл.1 розділу V Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку" від 05.07.2012р. № 2".

Підставою ж для списання з балансу безнадійної заборгованості може бути: