Эксклюзив

К списку

Отражение курсовых разниц по обязательствам учредителей

30 октября 2015 г.

Отражение курсовых разниц по обязательствам учредителей На языке оригинала.

У листі Мінфіна "Щодо відображення в бухгалтерському обліку курсових різниць за зобов'язаннями засновників з внесків до статутного капіталу» від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-1/33606 зазначається, на якому саме субрахунку рахунку 42 необхідно відображати курсові різниці по зобов'язаннях засновника за інвалютними внесками до статутного капіталу.

На думку Мінфіну, курсові різниці по зобов'язаннях нерезидента за внесками до статутного капіталу повинен служити субрахунок 425 «Інший додатковий капітал», а не 423 "Накопичені курсові різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.