Эксклюзив

К списку

Начисление резерва отпусков

20 октября 2015 г.

Начисление резерва отпусков На языке оригинала.

З 24.07.2015р. відповідно до змін, внесених Наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку" від 18.06.2015р. № 573, згідно п.8 Наказу Мінфіну України "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва від 25.02.2000р. № 39 (далі - ПСБО 25), суб'єкти малого підприємництва, зазначені у пп. 2 п. 2 цього розділу, можуть: не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення.

У пп.2 п.2 розділу І ПСБО 26 мова йде про:

- суб'єктів малого підприємництва - юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства.

- суб'єктів малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.

Згідно податкового законодавства спрощений бухгалтерський облік ведуть юридичні та фізичні особи - платники єдиного податку (п.291.2 ст. 291 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755- VI).

Суб’єктами мікропідприємництва є:

- фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

- юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.(п.3 ст. 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003р.№436-ІV).