Эксклюзив

К списку

Особенности поставки программного обеспечения

9 октября 2015 г.

Особенности поставки программного обеспечения На языке оригинала.

Програмний продукт (програмний засіб, програмне забезпечення) не має окремо визначеного коду УКТ ЗЕД та розглядається як результат виконання послуг, який має бути зафіксований на відповідному матеріальному носії (паперовому, диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті, зйомному жорсткому диску тощо) виконавця або замовника, або може бути переданий виконавцем замовнику з використанням мережі Інтернет, електронною поштою або іншими засобами передачі інформації.

Тобто, у випадку отримання програмного забезпечення мережею Інтернет, електронною поштою або іншими засобами передачі інформації матеріального носія може не бути. Однак, в будь-якому випадку, повинен оформлюватись акт передачі програмного забезпечення в якому слід зазначити спосіб передачі ПЗ.

Програмне забезпечення може бути різним:

- ліцензійна комп'ютерна програма - це комп'ютерна програма, яка вводиться в обіг, розповсюджується і використовується в обсягах, формах і способами, прямо зазначеними в ліцензії;

- неліцензійна комп'ютерна програма - це комп'ютерна програма, яка використовується у будь-якій формі і будь-яким способом без відповідного письмового дозволу особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на цю програму;

- комп'ютерна програма вільного користування - це комп'ютерна програма, що розповсюджується на умовах ліцензії, що надає користувачеві дозвіл на: використання програми з будь-якою метою; доступ до програмного коду; будь-які дослідження механізмів функціонування програми; використання механізмів (принципів) функціонування будь-яких довільних частин коду програми для створення інших програм та (або) адаптації до потреб користувача; відтворення програми і розповсюдження копій програми будь-яким способом та в будь-якій формі; зміни і вільне розповсюдження як оригінальної програми, так і зміненої, за тими самими умовами, під які підпадає і оригінальна програма.

Тобто, за виключенням неліцензійних програм, всі програмні забезпечення передбачають наявність ліцензії. В свою чергу ліцензії також відрізняються одна від одної, наприклад:

- ліцензія на використання комп'ютерної програми - письмове повноваження на використання комп'ютерної програми певним способом і за певних умов, надане особою, що має виключне право видавати відповідний дозвіл. (п.2 Постанови КМУ "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади» від 10.09.2003р. № 1433);

- ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності - це письмове повноваження на використання комп'ютерної програми в певній обмеженій сфері, надане особою, яка має виключне право дозволяти використання комп'ютерної програми. (п.1 Наказу Міністерства освіти і науки "Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах" від 02.12.2004р. № 903).

Особенности поставки программного обеспечения Ліцензія на використання комп'ютерної програми може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону

Виключна ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.

Одинична ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній сфері.

Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері.