Эксклюзив

К списку

Несвоевременная перерегистрация кредитного договора

30 сентября 2015 г.

Несвоевременная перерегистрация кредитного договора На языке оригинала.

Пунктом 2 Указу Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.1999р. № 734/99 встановлено, що у разі одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів до резидентів застосовуються фінансові санкції - штрафи у сумі, еквівалентній 1% розміру одержаного кредиту чи позики і перерахованій у національну валюту України за офіційним обмінним курсом Національного банку України на день одержання кредиту, позики, з подальшою обов'язковою реєстрацією зазначених договорів. Суми штрафів спрямовуються до Державного бюджету України.

Відповідно до п.1.7 р.1 гл.1 Постанови Національного банку України "Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам» від 17.06.2004р. № 270 (далі - Постанова №270) резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір у Національному банку до фактичного одержання кредиту.

Реєстраційне свідоцтво дійсне на весь час користування кредитом, за умови, що протягом 180 днів з моменту його видачі резидент-позичальник отримав кредит повністю або частково.

Зміни, які стосуються сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором платежів, потребують реєстрації в Національному банку відповідних змін до договору в порядку, установленому для реєстрації договору, та з урахуванням вимог п. 1.13 гл. 1 р.1 Постанови №270.

Резидент-позичальник повинен звернутися до відповідного територіального управління з клопотанням про внесення змін до реєстраційного свідоцтва протягом двох місяців з моменту настання відповідних змін. При перевищенні зазначеного терміну резидент-позичальник зобов'язаний надати пояснення з обґрунтуванням причин затримки подання документів.

Штрафних санкцій за несвоєчасне внесення змін до зареєстрованого кредитного договору чинне законодавство не передбачає.