Эксклюзив

К списку

Бесплатная раздача безоплатно полученных товаров

30 сентября 2015 г.

Бесплатная раздача безоплатно полученных товаров На языке оригинала.

У випадку безоплатної роздачі товарів доходи будуть рівні «0», однак, підприємство має право включити до складу витрат справедливу вартість таких товарів, сформовану при отриманні зазначених запасів безоплатно.

Що стосується необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при безоплатній роздачі безоплатно отриманих товарів, то згідно з п.198.5 ст.198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст. 189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п. 196.1 ст. 196 ПКУ);

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст. 197, підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.197.1.28 п.197.1 ст. 197 ПКУ);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Однак, при визначенні бази оподаткування при безоплатній роздачі товару, ПКУ суперечить сам собі:

З одного боку, підприємство здійснює безоплатну роздачу, і не отримує доходу, що не відповідає визначенню поняття «господарська діяльність» - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (п.14.1.36 п.14.1 ст.14 ПКУ). А абзац в) п.189.1 ст.189 ПКУ вимагає нарахувати податкові зобов’язання, якщо товар починає використовуватись в не господарській діяльності.

З іншого боку, п. 189.1 ст.189 ПКУ вимагає у разі здійснення операцій відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ визначати базу оподаткування за товарами - виходячи з вартості їх придбання.

Бесплатная раздача безоплатно полученных товаров Питання полягає в тому, що є вартістю придбання безоплатно отриманих товарів?

Оприбуткування їх здійснюється за справедливою вартістю, яка складається з суми, за якою можна продати актив (абсолютно суб’єктивна величина), з урахуванням витрат на сплату мита, суми непрямих податків, які не відшкодовуються з бюджету, товарно-транспортних витрат.

Визначення поняття «вартість придбання» наявне в п.4 р.ІІ Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Положення про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду» від 11.08.2004р. № 339: вартість придбання - сума коштів або вартість майна, сплачена продавцю активів як компенсація їх вартості.

В даному випадку, вартість придбання безоплатно отриманих запасів рівна «0», адже продавцю оплата не здійснювалась. В той же час, можна стверджувати, що справедлива вартість частково може складатись з витрат, оплачених підприємством перевізнику, експедитору тощо, однак, зверніть увагу: зазначені витрати не сплачувались продавцю активів.

Єдину вартість, яку підприємство може обліковувати в бухгалтерському обліку при безоплатно отриманих товарах є справедлива вартість, однак, про справедливу вартість мова в ПКУ не йде. Тобто, законодавчо існують всі підстави не нараховувати ПДВ при безоплатній передачі товарів, отриманих безплатно.

Однак, враховуючи практику перевірок, маємо Вас попередити, що податківці не заглиблюються в суть понять та визначень, і при виникненні питання щодо необхідності нарахування ПДВ, будуть апелювати до того, що оскільки, ПДВ на митниці сплачено від митної вартості, то підприємство при безоплатній передачі не може нарахувати зобов’язання в меншій сумі. Тобто, свою точку зору та своє право не нараховувати ПДВ в даному випадку необхідно буде доводити в суді.