Эксклюзив

К списку

Безоплатное получение запасов от нерезидента

30 сентября 2015 г.

Безоплатное получение запасов от нерезидента На языке оригинала.

Безоплатно отримані запаси від нерезидента підприємство повинно обліковувати в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю, з урахуванням витрат, передбачених п.9 Наказу Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» від 20.10.1999р. № 246.

Оскільки, з 01.01.2015р. об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, в податковому обліку Ваше підприємство відобразить суму доходів, яка буде дорівнювати справедливій вартості безоплатно отриманих запасів та знайде своє відображення на субрахунку 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів".

Однозначної відповіді на питання: «Чи має право платник податку на включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених на митниці, у випадку отримання імпортних товарів безоплатно?» ПКУ не містить.

Невизначеність полягає у наступному:

Згідно з абзацем а) п.198.1 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі - ПКУ) до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України).

Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з п.187.8 ст.187 ПКУ.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. (п.198.3 ст.198 ПКУ).

Безоплатное получение запасов от нерезидента Однак, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п.193.1 ст. 193 ПКУ, протягом такого звітного періоду.

Тобто, з одного боку при безоплатному отриманні ТМЦ, платник податку має право на податковий кредит, оскільки сума ПДВ, розрахована у відповідності до вимог податкового та митного законодавства, сплачена при розмитненні до бюджету.

З іншого боку податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів (послуг). До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг. А, оскільки, такої вартості в цьому випадку немає, то можна зробити висновок, що права на податковий кредит Підприємство не має.

І саме такої позиції дотримуються податківці (Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, відповідь на питання «Чи має право СГ включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманих від нерезидента товарів, та який порядок їх відображення в податковій декларації з ПДВ та реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?» від 27.09.2013 р. Не дивлячись на значні зміни у законодавстві, дана консультація є чинною).

На сьогодні, в ДФСУ нам відповіли в усному режимі, що дане питання знаходиться у них на розгляді та відповіді на нього немає.

На нашу думку, Ви можете скористатись нормами п.198.3 ст.198 ПКУ та відображати всю суму ПДВ, сплачену на митниці у складі податкового кредиту за відповідний період при отриманні безоплатно запасів від нерезидента.