Эксклюзив

К списку

Оформление передачи и возврата основных средств при аренде

25 августа 2015 г.

Оформление передачи и возврата основных средств при аренде На языке оригинала.

Чи необхідно оформлювати Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою ОЗ-1 при передачі/отриманні основних засобів в/з оренду/и та чи можливе списання орендованих основних засобів, договори оренди по яких закінчилися, а основні засоби залишилися в підприємства, що відображені на позабалансових рахунках, повідомляємо наступне:

Щодо оформлення Акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів.

Підстави та правила застосування «Акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форм ОЗ-1) визначені в наказі Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.1995р. № 352 (далі - Наказ № 352).

Так, згідно норм Наказу № 352, форма ОЗ-1 застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів, для обліку вводу їх в експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення об'єктів в дію повинно у відповідності з існуючим законодавством оформлятися в особливому порядку, для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів із одного цеху (відділу, дільниці) в інший, для оформлення передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію, а також для виключення із складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).

Як бачимо, даною нормою не передбачено оформлення форми ОЗ-1 при наданні основних засобів в оренду.

У відповідності до п. 20 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів» від 30.09.2003р. № 561, об’єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку обліку орендованих основних засобів за вартістю, вказаною в угоді про оренду.

Як бачимо, орендовані основні засоби не включаються до складу основних засобів (рахунок 10 «Основні засоби»), а відображаються на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи».

Оформление передачи и возврата основных средств при аренде Щодо списання орендованих основних засобів з позабалансового рахунку.

Нормами чинного законодавства, а саме «Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» від 30.11.1999р. № 291, (далі - Інструкція № 291) передбачено, що зменшення залишку рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» відбувається при поверненні основних засобів орендодавцю та у випадках перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс.

У відповідності до п. 1 ст. 785 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-IV (далі - ЦКУ), підставою для повернення майна орендодавцю є припинення договору оренди. Такий строк визначається в договорі оренди, а якщо він не встановлений , договір найму вважається укладеним на невизначений строк (п. 2 ст. 763 ЦКУ). Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна - за три місяці.

При цьому, п. 1 ст. 764 ЦКУ передбачено, що якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

Таким чином, згідно норм ЦКУ, майно, що відображене на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи», на сьогоднішній день перебуває в оренді Вашого підприємства.

Таким чином, для списання основних засобів, що перебувають в оренді та їх вартості, Підприємству необхідно розірвати договори оренди, та повернути майно наймодавцю, що і буде підставою для списання таких основних засобів з поза балансу.

Іншим випадком зменшення залишку по рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» є перенесення заборгованості перед орендодавцем за орендовані необоротні активи на баланс, що є придбанням таких основних засобів.

Враховуючи вищенаведене, підставами для списання основних засобів з позабалансового рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» є повернення майна орендарю або викуп даних основних засобів, та відображення їх на балансі підприємства.