Эксклюзив

К списку

Сроки составления актов выполненных услуг

3 августа 2015 г.

Сроки составления актов выполненных услуг «Згідно Договору, Виконавець щомісячно складає Акт наданих послуг та передає два примірники підписані зі свого боку Замовнику.

Питання: Чи має право Виконавець порушувати вищезазначений пункт, а саме надавати Замовнику акт наданих послуг першими числами місяця наступного за звітним? (тобто за червень місяць акт датований 03.07.2015 року).»

на языке оригинала

можемо відповісти наступне:

Затвердженої форми Акту наданих послуг немає, як немає й порядку його оформлення. Але щоб він міг виконувати функції первинного документа, документ має відповідати вимогам, наведеним у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (далі - Закон № 996) і Положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88 (далі - Положення № 88).

Згідно зі ст. 1 Закону № 996, первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Стосовно дати оформлення зазначено, що первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення (ч. 1 ст. 9 Закону № 996, п. 2.2 Положення № 88).

Тобто Акт надання послуг має підтверджувати факт здійснення господарської операції - отримання послуг. А це можливо лише після закінчення надання послуг постачальником (п. 2.13 Положення № 88). У зв’язку з тим, що договором передбачено, що Акт складається щомісячно, без зазначення конкретних дат складання Актів, а чинним законодавством не визначені чіткий часовий термін формулювання «безпосередньо після її закінчення», вважаємо, що такий Акт може бути складений першими числами місяця наступного за звітним.

Для уникнення спірних ситуацій щодо дати складання Актів рекомендуємо положеннями договору визначати не тільки терміни надання Підприємству Актів наданих послуг, а й термінів їх складання. Наприклад, «Виконавець щомісячно останнім числом місяця, за який надаються послуги, складає Акт наданих послуг…».