Эксклюзив

К списку

Услуги уборки законсервированного основного средства

28 июля 2015 г.

Услуги уборки законсервированного основного средства На языке оригинала.

«В червні місяці 2015 року, на підставі акту перевірки стану приміщень, які наказом були виведені з експлуатації, клінінговою компанією було здійснено прибирання цих приміщень.

Питання: Чи має підприємство вищевказані витрати зв’язати з господарською діяльністю, віднести до податкових витрат і скористатися податковим кредитом?»

можемо відповісти наступне:

Відповідно до п. 15 П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. № 92, витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Проте, відповідно до Постанови КМУ «Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств» від 29.10.1997р. № 1183 (далі - Постанова № 1183): рішення про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу виноситься комісією за формою Акту про тимчасове виведення основних фондів з виробничого процесу та їх консервацію (п. 10 Постанови № 1183).

Підприємства, засновані на державній власності, здійснюють підготовку і подають для узгодження пропозиції щодо консервації та розконсервації основних фондів, визначення терміну і конкретного джерела фінансування консервації та розконсервації з відповідним техніко-економічним обґрунтуванням необхідності проведення консервації до органу, уповноваженого управляти їх майном, а підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (крім підприємств, заснованих на державній власності), - до Міжвідомчої комісії (п. 11 Постанови № 1183). Відповідно до п. 13 Постанови № 1183 Переліком робіт, ресурсів (матеріальних і трудових) та кошторисом витрат, пов'язаних з проведенням консервації та розконсервації основних фондів підприємства (Додаток 2 до Постанови № 1183) визначається, зокрема, перелік витрат по утриманню об’єкта консервації.

Також, відповідно до п. 4 Постанови № 1183 Підприємство повинно визначити джерела фінансування витрат на консервацію та розконсервацію, якими можуть бути:

Виходячи з вищенаведеного, якщо послуги з прибирання основних засобів, тимчасово виведених з виробничого процесу, передбачено Переліком робіт, ресурсів (матеріальних і трудових) та кошторисом витрат, пов'язаних з проведенням консервації та розконсервації основних фондів підприємства та здійснюються за рахунок власних або залучених коштів Підприємства, то Підприємство має право на податковий кредит за такими послугами (ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI, далі - ПКУ).

З 01.01.2015р. об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу (пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ) за податковий (звітний) період календарний рік (п. 137.4 ст. 137 ПКУ). Тому вартість послуги з прибирання основних засобів, тимчасово виведених з виробничого процесу, якщо послуги з прибирання основних засобів, тимчасово виведених з виробничого процесу, передбачено Переліком робіт, ресурсів (матеріальних і трудових) та кошторисом витрат, пов'язаних з проведенням консервації та розконсервації основних фондів підприємства та здійснюються за рахунок власних або залучених коштів Підприємства не вплине на об’єкт оподаткування податком на прибуток. Проте, Підприємству необхідно пильно відслідковувати зміни до ПКУ, які анонсовані на прийняття Урядом протягом 2015 року стосовно коригування об’єкту оподаткування податком на прибуток для цілей податкового обліку.

Якщо ж джерелом фінансування передбачено використання прибутку - вартість таких послуг не потрапить до складу витрат в податковому обліку.