Эксклюзив

К списку

Наличие лицензии у физического лица на проведение электро-технических работ

21 июля 2015 г.

Наличие лицензии у физического лица на проведение электро-технических работ На языке оригинала.

Запитання: Чи потрібно отримувати ліцензії фізичній особі на проведення електричних робіт (прокладення кабелю 380 Вт), що виконує роботи за договором цивільно-правового характеру,

повинні повідомити наступне:

У відповідності до аб. 9) п. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015р. № 222-VIII будівництво об’єктів IV і V категорій складності - з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999р. № 687-XIV підлягає ліцензуванню.

Отже, можна зробити перший висновок, що ліцензія необхідна при будівництві об’єктів IV і V категорій складності.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва до IV і V категорій складності» від 27.04.2011р. № 557, до IV категорії складності відносяться об’єкти будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак:

1) розраховані на постійне перебування більш як 300 осіб та (або) періодичне перебування більше 500 осіб

2) становлять можливу небезпеку для більш як 10000 осіб, які перебувають поза об’єктом 3) у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації:

До V категорії складності відносяться об’єкти будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак:

1) згідно із Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001р. № 2245-III є об’єктами підвищеної небезпеки

2) розраховані на постійне перебування більш як 400 осіб та (або) періодичне перебування понад 1000 осіб

3) становлять можливу небезпеку для більш як 50000 осіб, які перебувають поза об’єктом

4) у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації:

У відповідності до Додатку № 1 до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» від 27.01.2009р. № 47 (далі - Наказ № 47), роботи з монтажу інженерних систем, в тому числі монтажу електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення підлягають ліцензуванню.

Наличие лицензии у физического лица на проведение электро-технических работ Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» від 05.12.2007р. № 1396 (далі - Постанова № 1396) визначено порядок проведення ліцензування. Згідно з п. 2 Постанови № 1396 ліцензія отримується суб’єктами господарювання, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, які мають намір займатися будівельною діяльністю. Фізична особа не є суб’єктом господарювання. Відповідно, вона не може отримати необхідну ліцензію.

У відповідності до п. 3 ст. 837 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-VI (далі - ЦКУ), при укладанні договору підряду, до якого відноситься цивільно-правовий договір з фізичною особою на виконання робіт, для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл. У разі проведення робіт на об’єктах будівництва до IV і V категорій складності, необхідно мати ліцензію на проведення таких робіт.

Таким чином, оскільки отримання ліцензії фізичною особою (не підприємцем) при проведенні робіт з монтажу інженерних систем на об’єктах будівництва до IV і V категорій складності, що підлягають ліцензуванню, чинним законодавством не передбачено, фізична особа не може проводити роботи на таких об’єктах виключно на підставі договору цивільно-правового характеру.

Щодо проведення робіт на об’єктах які не відносяться до IV і V категорій складності, то для них отримання ліцензії не передбачено. Проте, у відповідності до п. 1.6 наказу Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004р. № 75, яким затверджено «Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики ГНД 34.12.102-2004» (далі - Положення № 75), забороняється допуск до роботи працівників електроенергетики, які не пройшли спеціальної підготовки, навчання і перевірки знань, передбачених Положенням № 75.

Крім того, у відповідності до п. 1.17 Положення № 75, забороняється допуск до роботи працівників електроенергетики без посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації (далі - посвідчення), а також у разі порушення термінів перевірки знань.

Згідно з п. 1.16 Положення № 75 формою перевірки знань є іспит, за результатами якого оформлюється протокол засідання комісії з перевірки знань з питань технічної експлуатації та вноситься запис до посвідчення.

Враховуючи вищенаведене, фізична особа не може проводити роботи, що підлягають ліцензуванню на об’єктах будівництва, які відносяться до IV і V категорій складності. Для допуску фізичної особи, для проведення електричних робіт (прокладення кабелю 380 Вт) на об’єктах будівництва, які не відносяться до IV і V категорій складності, повинна надати підприємству чинне посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці та технічної експлуатації.