Эксклюзив

К списку

Налоговая накладная на экспорт товара

21 июля 2015 г.

Налоговая накладная на экспорт товара На языке оригинала.

Запитання: На яку дату та по якому курсу треба реєструвати податкову накладну при експорті товарів (питання 1), чи можливо за невірного визначення курсу валюти анулювати нульову ставку при експорті (питання 2), а також чи може фіскальна служба запросити електронну довідку про перетин кордону (питання 3), маємо повідомити наступне:

Відповідь на питання 1:

Згідно із п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ) датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ за операціями з експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

Відповідно до пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 ПКУ товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.

Частиною 1 ст. 248 Митного кодексу України від 13.03.2012р. № 4495-VI (далі - МКУ) визначено, що з моменту подання органу доходів і зборів декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування - з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію, розпочинається митне оформлення.

Згідно з ч. 5 ст. 255 МКУ митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених МКУ відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується органом доходів і зборів шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії.

Відповідно до п. 16 «Положення про митні декларації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450, митна декларація на паперовому носії вважається оформленою за наявності на всіх її аркушах відбитка особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення.

Електронна митна декларація вважається оформленою за наявності внесеної до неї посадовою особою митного органу, яка завершила митне оформлення, за допомогою автоматизованої системи митного оформлення відмітки про завершення митного оформлення та засвідчення такої декларації електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення. Оформлена електронна митна засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка завершила митне оформлення, та надсилається декларанту або уповноваженій ним особі.

Щодо визначення курсу валюти, згідно з постановами Правління НБУ «Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів» від 19.03.2015р. № 194 та «Про внесення змін до Порядку встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів» від 19.03.2015 р. №195 офіційний курс гривні до іноземних валют і курс банківських металів, стосовно яких передбачене щоденне встановлення офіційного курсу (далі - офіційний курс гривні), установлюватиметься наприкінці робочого дня та починатиме діяти з наступного робочого дня.

Враховуючи вищенаведене, при експорті товарів датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, є дата оформлення митної декларації, яка відображає завершення процедури митного оформлення експортної операції, за курсом, що встановлений НБУ на початок такого дня.

Аналогічний висновок міститься в загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної фіскальної служби, в категорії 101.05 у відповіді на запитання: «Яка дата вважається датою оформлення МД з метою визначення дати виникнення податкового зобов’язання з ПДВ у разі експорту товару?».

Відповідь на питання 2:

Налоговая накладная на экспорт товара У разі виникнення помилки при заповненні податкової накладної при операції з експорту товарів за межі митної території України, а саме невірному визначенні курсу НБУ до іноземної валюти на дату оформлення експортної декларації, така помилка не може призвести до анулювання нульової ставки з даної операції, оскільки чинним ПКУ не передбачено можливості такого анулювання.

При цьому керівні особи Підприємства можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності у відповідності до п. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення 07.12.1984р. № 8073-X, а саме за порушення встановленого законом порядку ведення податкового обліку, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 75 до 170 грн.).

Відповідь на питання 3:

Налоговая накладная на экспорт товара У відповідності до п. 73.3 ст. 73 ПКУ контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Згідно з аб. 3 п. 73.3 ст. 73 ПКУ письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків якщо за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

У відповідності до пп. 16.1.5 п. 16.1 ст. 16 ПКУ, платник податку повинен подавати на належним чином оформлену письмову вимогу контролюючих органів (у випадках, визначених законодавством) документи з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансову звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням та сплатою податків та зборів.

Надання платнику, за його запитом, електронної довідки про перетин кордону передбачене п. 30 Постановою Кабінету Міністрів України «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій» від 21.05.2012р. № 450.

Оскільки державна фіскальна служба має право вимагати первинні документи, що підтверджують облік доходів та витрат, працівники фіскальної служби, для підтвердження фактичного перетину кордону, можуть запросити електронну довідку про перетин кордону.