Эксклюзив

К списку

Отсутствие или недооформление ТТН и расходы по услуге транспортировки

1 июня 2015 г.

Отсутствие или недооформление ТТН и расходы по услуге транспортировки «При отсутствии ТТН, либо отсутствии печатей на ТТН грузоотправителя или грузополучателя можем ли относить на ВР затраты на транспортировку?»,

на языке оригинала

повідомляємо наступне:
У відповідності до ст. 9 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004р. № 1955-IV факт надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезення має підтверджуватися єдиним транспортним документом або комплектом документів, у яких відображається шлях проходження вантажу від пункту відправлення до пункту призначення. Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади. В разі перевезення вантажу автомобільним транспортом, необхідна наявність примірника Товарно-транспортної накладної (далі - ТТН) типової форми № 1-ТН.

Відповідно до наказу Міністерства транспорту України «Про затвердження правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні» від 14.10.1997р. № 363 ТТН типової форми № 1-ТН є єдиним первинним документом для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. При цьому акт виконаних робіт від експедитора є загальним документом, який підтверджує факт надання послуги, але наявність транспортного документа також є обов’язковою.

Згідно п. 2.15 наказу Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88, первинні документи підлягають обов'язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників. У разі виявлення невідповідності первинного документа такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання і, відповідно не відображаються в регістрах бухгалтерського обліку.

Відповідно до п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ) контролюючі органи мають право, зокрема, проводити перевірку правильності ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) або міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), а також проводити перевірку правильності та повноти визначення доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до П(С)БО або МСФЗ. Також, відповідно до пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток Підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці, які виникають відповідно до ПКУ.

Тому при проведенні перевірці можливо буде визнано неправомірне включення до складу витрат бухгалтерського обліку, що вплине на величину об’єкту оподаткування податком на прибуток витрат за на транспортування за відсутності ТТН або відсутності заповнених реквізитів, передбачених такою типовою формою.