Эксклюзив

К списку

Списание запасов в пределах естественного убыли и сверх норм: быть НДС?

9 октября 2018 г.

Списание запасов в пределах естественного убыли и сверх норм: быть НДС? На языке оригинала.

В даній консультації розглянемо питання щодо особливостей нарахування зобов’язань з ПДВ, при списанні запасів.

Перш ніж розглядати питання щодо оподаткування ПДВ операцій із списання товару в межах та понад норми природного убутку, звернемо увагу на порядок обліку витрат, що виникають у разі втрат товару під час транспортування та зберігання.

Відповідно до п.9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р. (далі - П(С)БО 9), до первісної вартості запасів, придбаних за плату, включаються, зокрема інші витрати, котрі безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Водночас, п.14 П(С)БО 9 визначено, що не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, у якому вони були здійснені (установлені), понаднормові втрати й нестачі запасів.

Пунктом 5.7 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України №2 від 10.01.2007р., передбачено, що нестачі та втрати запасів у межах встановлених норм природного убутку під час транспортування відносяться на збільшення первісної вартості оприбуткованих запасів такого найменування, групи, видів.

Нестачі та втрати запасів у межах встановлених норм природного убутку під час зберігання, а також нестачі та втрати запасів понад норми природного убутку визнаються витратами звітного періоду з відображенням їх фактичної собівартості (з урахуванням транспортно-заготівельних витрат) за дебетом субрахунка 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».

Отже, нестачі та втрати запасів в межах природного убутку під час транспортування мають збільшити первісну вартість запасів, а понад норми природного убутку, та під час зберігання (очистки, сушки) - обліковуються у складі інших операційних витрат, як витрати від псування цінностей.

Вважаємо, що списання втрат у межах норм природного убутку в процесі транспортування та зберігання (очистки, сушки) не призводить до необхідності нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ.

Якщо ж списуються понаднормові втрати, податкові зобов’язання необхідно нарахувати відповідно до пп.«г» п.198.5 ст.198 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ), але тільки за умови, якщо під час придбання запасів, за якими визнали понаднормову нестачу, суми ПДВ включалися до складу податкового кредиту. При цьому, база оподаткування визначається виходячи з вартості придбання запасів (п.189.1 ст.189 ПКУ).

Проте, ДФС України займає дещо іншу позицію щодо цього питання при наданні консультацій. Контролюючий орган вважає, що при списанні в межах норм природного убутку товарів, при придбанні яких суми ПДВ були віднесені до податкового кредиту та які втратили товарний вигляд, податкові зобов’язання платником ПДВ за п.198.5 ст.198 ПКУ не нараховуються за умови, що вартість таких товарів включається до вартості готової продукції, яка підлягає оподаткуванню (категорія 101.02 Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу «ЗІР», лист ДФС України «Щодо порядку нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні операцій зі списання втрат, що виникли при зберіганні і транспортуванні виробленої сільськогосподарської продукції, в межах норм природного убутку та понад такі норми» №2103/6/99-99-15-03-02-15 від 06.02.2017р.).

Тобто, ДФС вважає, що податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються тільки на списання продукції в межах природнього убутку, що виник в процесі транспортування. З такою позицією не можна погодитись, адже втрати продукції у межах норм природного убутку (в процесі транспортування, зберігання) є природнім процесом, пов’язаним з веденням господарської діяльності. А тому, зобов’язання не повинні нараховуватися залежно від того, включає підприємство вартість списаних запасів до вартості готової продукції чи до складу витрат періоду.

Отже, виходячи із вищенаведеного, у разі втрат запасів понад норм природного убутку, підприємство має нарахувати податкові зобов’язання.

При списанні запасів в межах природного убутку, зобов’язання з ПДВ не нараховуються. В той же час, існують ризики їх донарахування під час проведення перевірок контролюючим органом, в частині списаних запасів в межах норм природнього убутку (очистки, сушки), що виник в процесі зберігання. Проте, в підприємства є всі законні підстави відстоювати свої позиції щодо ненарахування таких зобов’язань.