Эксклюзив

К списку

Операции с государственными облигациями: нужно ли платить НДФЛ и военный сбор?

26 сентября 2018 г.

Операции с государственными облигациями: нужно ли платить НДФЛ и военный сбор? На языке оригинала.

У консультації розглянуто питання необхідності оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором доходів фізичної особи, отриманих як виплати за державними облігаціями.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006р. облігації внутрішніх державних позик України - це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов’язання України щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про випуски облігацій внутрішніх державних позик» №80 від 31.01.2001р. встановлено, що Міністерство фінансів України виступає емітентом державних облігацій.

Оподаткування доходів фізичних осіб за операціями з цінними паперами регулюється розд. IV Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ).

Підпунктом 164.2.9 п.164.2 ст.164 ПКУ встановлено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у п.п.165.1.2, 165.1.40 і 165.1.52 п.165.1 ст.165 ПКУ.

Згідно пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу. Під продажем інвестиційного активу ПКУ розуміє, зокрема, погашення інвестиційного активу його емітентом.

Підпунктом 165.1.52 п.165.1 ст.165 ПКУ передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.

Таким чином, доходи фізичної особи у вигляді інвестиційного прибутку, з урахуванням курсових різниць, отриманого від операції з облігаціями внутрішніх державних позик не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

Крім того, з урахуванням норм пп.1.2 п.16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ такі доходи також не підлягають оподаткуванню військовим збором.