Эксклюзив

К списку

Наличные расчеты за продукцию собственного производства между предприятием и физическим лицом, которое зарегистрировано как предприниматель

14 сентября 2018 г.

Наличные расчеты за продукцию собственного производства между предприятием и физическим лицом, которое зарегистрировано как предприниматель На языке оригинала.

У даній консультації розглянемо питання можливості проведення готівкових розрахунків за продукцію власного виробництва між підприємством та фізичною особою, яка одночасно зареєстрована як ФОП. А також проаналізуємо яка максимально можлива суму готівкових розрахунків між ними протягом дня.

Відповідно до п.1 ст.9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» №265/95-ВР від 06.07.1995р. реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту) підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних уповноваженою особою відповідного суб’єкта господарювання.

При цьому, до продукції власного виробництва відноситься продукція, яка виробляється та реалізується самим підприємством в єдиному технологічному процесі з використанням власної або найманої робочої сили.

Таким чином, підприємство має право реалізувати продукцію власного виробництва за готівку через касу підприємства з оформленням прибуткових ордерів, за умови дотримання обмежень встановлених Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що затверджене постановою Правління Національного банку України №148 від 29.12.2017р. (далі - Положення №148).

Відповідно до п.6 розд. ІІ Положення №148 суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

При цьому, якщо готівкові розрахунки суб’єкта господарювання з фізичною особою, яка одночасно зареєстрована як фізична особа - підприємець, не пов’язані з підприємницькою діяльністю такої фізичної особи, то на такі розрахунки поширюється обмеження щодо граничної суми розрахунків, встановлене у розмірі 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень.

Тобто, за наявності укладених договорів на купівлю-продаж продукції з фізичною особою (громадянином) підприємство має право проводити розрахунки з нею в розмірі до 50 000 грн. При цьому, усі касові та первинні документи, що оформлюються в процесі таких розрахунків, повинні бути складені на фізичну особу.