Эксклюзив

К списку

Условное начисление таможенных платежей: отражать в бухгалтерском учете

16 августа 2018 г.

Условное начисление таможенных платежей: отражать в бухгалтерском учете На языке оригинала.

Часто у графі 47 ВМД зустрічаються коди розрахунку 06 або 70. Що вони значать та як із ними бути розглянемо у консультації.

Відповідно до Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №651 від 30.05.2012р., в графі 47 у п'ятій колонці «Спосіб платежу» зазначається код способу розрахунку відповідно до класифікатора способів розрахунку.

Згідно класифікатора способів розрахунків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій» №1011 від 20.09.2012р., код 06 віднесено до категорії кодів «Способи розрахунку при застосуванні умовного звільнення від оподаткування» й означає він умовно нараховану суму податку, у зв'язку із звільненням від оподаткування, передбаченим Митним кодексом України №4495-VI від 13.03.2012р., Податковим кодексом України №2755-VI від 02.12.2010р., іншими законами України та міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України при поміщенні товарів у митні режими Імпорту (випуск у вільний обіг), експорту.

Код 70 віднесено до категорії кодів «Способи розрахунку, що застосовуються у разі подання додаткової декларації», він є позначенням способу розрахунку, що застосовуються у разі подання додаткової декларації, та означає, суму податку, що була сплачена за попередньою, тимчасовою, періодичною декларацією, або декларацією, заповненою у звичайному порядку.

Виходячи з положень ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996) на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку систематизується інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах. Первинні документи є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій.

У свою чергу, відповідно ст.1 Закону №996 господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Враховуючи, що за зазначеними способами розрахунку щодо митних платежів не відбувається господарської операції (не відбувається жодних змін в активах та зобов’язаннях), вважаємо, що підстави для відображення на рахунках бухгалтерського обліку сум, що позначені кодами способів розрахунку 06 та 70, відсутні.