Эксклюзив

К списку

Подпись руководителя на документах по перемещению ТМЦ: право или обязанность

30 марта 2018 г.

Подпись руководителя на документах по перемещению ТМЦ: право или обязанность На языке оригинала.

Чинне законодавство змушує управлінський персонал бути завжди «на часі» та пильними. Досить поширеною є практика, коли керівник підприємства підписує майже всі первинні документи. Чи зобов’язаний він це робити?

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку визначає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996).

Пунктом 5 ст.8 Закону №996 встановлено, що підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів.

Відповідно до п.2 ст. 9 Закону №996 первинні документи мають містити обов'язкові реквізити, зокрема посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Тобто, підприємство самостійно визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів. Пунктом 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88 (далі - Положення №88), визначено, що саме керівник забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів. Керівником підприємства, затверджується перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов'язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Також зазначимо, що при затвердженні керівником кола осіб, які матимуть право підпису первинних документів, необхідно також враховувати вимоги чинного законодавства про певні посади для підписання окремих первинних документів.

Додатково зазначимо, що первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.

У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

Отже, чинним законодавством не встановлено вимоги про підписання таких первинних документів як матеріальні звіти та документи на переміщення товарно-матеріальних цінностей безпосередньо керівником підприємства. Керівник підприємства затверджує перелік осіб, які мають право підписувати первинні документи, з урахуванням вимог законодавства про певні посади для підписання окремих первинних документів.