Эксклюзив

К списку

НДФЛ и военный сбор при направлении работников на учебные курсы

28 марта 2018 г.

НДФЛ и военный сбор при направлении работников на учебные курсы На языке оригинала.

Проаналізуємо, чи підлягає оподаткуванню ПДФО та військовим збором вартість навчальних курсів за ініціативою працівника, та як оформити документально направлення працівника та навчальні курси.

Підпунктом 165.1.21 п.165.1 ст.165 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ) визначено, що сума, сплачена будь-якою юридичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за здобуття освіти, за підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за кожний повний або неповний місяць навчання підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, не включається до сукупного оподатковуваного доходу.

При цьому під закладом вищої освіти є окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей (п.7 ст.1 Закону України «Про вищу освіту» №1556-ІІІ від 01.07.2014р.).

Професійно-технічним навчальний заклад - це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодіння робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я (ст.7 Закону України «Про професійно-технічну освіту» №103/98-ВР від 10.02.1998р., далі - Закон №103/98-ВР). При цьому, відповідно до ст.19 Закону №103/98-ВР, професійно-технічні навчальні заклади, незалежно від форм власності та підпорядкування, розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії.

Не підлягає оподаткуванню сума витрат роботодавця й у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (пп.165.1.37 п.165.1 ст.165 ПКУ).

Отже, оскільки в наведеній ситуації навчання працівника здійснюється на курсах, а не в навчальному закладі, та є його особистою ініціативою, й не передбачене законом, сума, яку сплачуватиме підприємство за навчання, вважатиметься додатковим благом такого працівника відповідно до пп.164.2.17 п.164.2 ст.164 ПКУ.

Тобто, з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, - включатиметься до місячного оподатковуваного доходу працівника в період її фактичної сплати. При цьому базою для оподаткування вважатиметься вартість курсів, збільшена на натуральний коефіцієнт згідно із п.164.5 ст.164 ПКУ.

Також вартість навчання на курсах підлягатиме оподаткуванню військовим збором.

Оскільки відвідування курсів є ініціативою працівника та підприємство бере на себе зобов’язання відшкодувати вартість навчальних курсів, документальне оформлення даної операції пропонуємо здійснити наступним чином: