Эксклюзив

К списку

Как выплачивать заработную плату в валютном эквиваленте

28 февраля 2018 г.

Как выплачивать заработную плату в валютном эквиваленте На языке оригинала.

В умовах сьогодення багато підприємств бажають здійснювати нарахування заробітної плати з прив’язкою до валютного курсу. Про те, що це можливо в рамках законодавства, а також, на що саме слід звернути увагу, у разі прийняття рішення про виплату заробітної плату у розмірі, встановленому в еквіваленті доларів США, й піде мова у нашому матеріалі.

Згідно зі с.3 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. (далі - КЗпП) законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами визначаються Законом України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995р. Статтею 23 цього Закону встановлено, що заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території України.

У свою чергу, згідно зі ст. 192 Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003р. (далі - ЦКУ) законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.

Тобто виплата заробітної плати на території України має бути здійснена в гривні.

Проте, діючим законодавством не заборонено здійснювати нарахування заробітної плати у валютному еквіваленті, що перераховується в гривні на умовах, встановлених трудовим договором.

Таким чином, вважаємо, що підприємство має повне право здійснювати нарахування заробітної плати в еквіваленті доларів США, якщо такі умови обумовлені сторонам в трудовому договорі.

Щодо наведеної ситуації маємо звернути увагу на наступне. На кожному підприємстві, з метою регулювання та забезпечення прав працівників на працю, захисту від незаконного звільнення та оплати праці, є обов'язковим затвердження штатного розпису. Його відсутність є порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адміністративну відповідальність згідно з частиною першою ст. 41 КпАП України від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 1700 грн). Однак єдиної затвердженої уніфікованої форми штатного розпису для всіх підприємств, в тому числі для представництв нерезиденті в не існує. Відсутність типової форми дає змогу підприємству самостійно розробити форму та вид штатного розпису, а також включити до нього необхідні відомості та врахувати особливості щодо визначеного трудовим договором розміру заробітної плати в іноземній валюті. Наприклад, в цьому разі можна порадити затвердити штатний розпис, в колонці «оклад», якого зробити запис «Згідно трудового договору». Застосування такого формулювання надасть право при зменшенні курсу валюти на дату нарахування заробітної плати (в разі зменшення заробітної плати), уникнути відповідальності за не попередження працівника за 2 місяці про погіршення умов праці (ст. 32 КЗпП). Також, це дає змогу уникнути затвердження штатного розпису кожного місяця при зміні курсу валют.