Эксклюзив

К списку

Диван, кофеварка и кухонная мебель - вечная тема о непроизводственных основных средствах

31 января 2018 г.

Диван, кофеварка и кухонная мебель - вечная тема о непроизводственных основных средствах На языке оригинала.

Тема про невиробничі основні засоби - завжди на часі, особливо коли постає питання «засоби комфорту» в офісі. З нашою позицією щодо цього питання можна ознайомитись у консультації.

Відповідно до пп.14.1.138 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ) основні засоби - матеріальні активи, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 6 000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Невиробничими основними фондами є основні засоби, не призначені для використання в господарській діяльності платника податку (пп.138.3.2 пп.138.3 ст.138 ПКУ). Витрати на придбання невиробничих основних засобів не підлягають амортизації в податковому обліку.

Отже, щоб кваліфікувати придбані матеріальні активи як основні засоби, що підлягають амортизації в податковому обліку, підприємству необхідно довести, що використання таких активів безпосередньо пов'язане з його господарською діяльністю.

Згідно з пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 ПКУ, господарська діяльність - це діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і здійснюється такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, яка діє на користь першої особи, у тому числі за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Таким чином, підприємству необхідно довести, що вищенаведені в запиті необоротні активи спрямовані на створення відповідних умов праці, іміджу підприємства, що забезпечує, у свою чергу, підвищення виробничих показників підприємства та безпосередньо пов’язано з господарською діяльністю.

Виходячи із зазначеного, вважаємо, що облаштування підприємства офісними меблями є іміджом підприємства, створенням умов приймання потенційних і реальних партнерів по бізнесу, що безпосередньо пов’язано з господарською діяльністю підприємства.

Радимо підприємству в наказі про придбання таких необоротних активів обґрунтувати мету їх придбання, зазначити про очікувані результати від їх використання.

Щодо облаштування холодильником та кухонними меблями, вважаємо, що обґрунтувати перед контролюючими органами необхідність їх придбання для створення відповідних умов праці працівників, досить складно, оскільки жодні санітарні норми, норми з охорони праці не передбачають умов облаштування підприємств місць для їжі кухонними меблями та холодильною технікою. А тому вважаємо, що такі активи як холодильник та кухонна тумба, краще віднести до невиробничих основних засобів, що спричинить уникнення ризику під час проведення перевірок контролюючими органами в частині визнання витрат на їх амортизацію у складі витрат, що зменшують фінансовий результат до оподаткування.