Эксклюзив

К списку

Сбой в нумерации расходных накладных - никаких проблем нет

31 января 2018 г.

Сбой в нумерации расходных накладных - никаких проблем нет На языке оригинала.

В житті трапляються різні випадки, а в роботі бухгалтерії - особливо. Сьогодні ми порадимо, як слід вчинити, якщо відбувся збій в нумерації видаткових накладних

Відповідно до ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р., підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які повинні мати такі обов'язкові реквізити:

Окрім того, частину другу зазначеної статті 9 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» №2164-VIII від 05.10.2017р. такого змісту: «неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо».

Враховуючи зазначене, номер у накладній на відпуск товарів зі складу не є обов’язковим реквізитом, а отже не є істотним недоліком цього первинного документа та, відповідно, не є підставою для невизнання господарської операції.

Таким чином, ми не вбачаємо жодних ризиків у разі збою нумерації видаткових накладних.

Додатково зазначимо, що нумерація первинних документів дозволяє забезпечити належний контроль за своєчасністю їх виписки, повнотою та правильністю відображення операцій у бухгалтерському обліку. А тому, дотримання всіх процедур, щодо контролю на підприємстві, можна порадити скласти працівником, відповідальним за складання видаткових накладних скласти доповідну записку на ім’я керівника про збій в нумерації видаткових накладних, із зазначенням дня збою, та дня, в якому відбулося відновлення нумерації.