Эксклюзив

К списку

Разные методы выбытия запасов - возможны

30 января 2018 г.

Разные методы выбытия запасов - возможны На языке оригинала.

Для тих, хто вирішив застосовувати різні методи оцінки вибуття запасів, нагадуємо, що такий підхід можливий для запасів з різним призначенням, та різними умовами використання.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженим Наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999р. (далі - П(С)БО 9).

Пунктом 16 П(С)БО 9 визначено, що при вибутті запасів їх оцінка здійснюється за одним з методів, наведених в даному пункті.

Також, зазначений пункт стандарту передбачає, що для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів з однаковим призначенням та однаковими умовами використання, застосовується тільки один із наведених методів. Тобто, застосування декількох методів вибуття запасів можливе для запасів з різним призначенням, та різними умовами використання. Вважаємо, що в цьому разі підприємству необхідно в обліковій політиці підприємства виділити групи запасів за зазначеними критеріями, та призначити для них відповідний метод обліку вибуття запасів.