Эксклюзив

К списку

Если предприниматель предоставил не "свою" услугу юридическому лицу - облагать свои доходы обязан самостоятельно

30 января 2018 г.

Если предприниматель предоставил не "свою" услугу юридическому лицу - облагать свои доходы обязан самостоятельно На языке оригинала.

Дуже часто у клієнтів постає питання, чи необхідно нарахування ПДФО та військового збору у разі здійснення платником єдиного податку фізичною особою видів діяльності, що не зазначені в його облікових даних, повідомляємо наступне.

Пунктом 177.6 ст.177 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ) визначено, що у разі якщо фізична особа - підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку - фізичних осіб.

Відповідно до п.177.8 ст.177 ПКУ під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб'єкта підприємницької діяльності.

Підпунктом 7 пп.298.2.3 п.298.2 ст.298 ПКУ встановлено, що платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Фізичні особи - підприємці подають річну податкову декларацію у строк, визначений пп.49.18.5 п.49.18 ст.49 ПКУ, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи (п.177.11 ст.177 ПКУ).

Отже, виходячи із зазначеного, вважаємо, що фізична особа - підприємець самостійно оподатковує доходи, отримані від своєї діяльності, особа, що виплачує доходи приватному підприємцю не є його податковим агентом та не зобов’язана утримувати ПДФО та військовий збір.