Эксклюзив

К списку

Цена в договоре и НДС: "на" или "из"

28 декабря 2017 г.

Цена в договоре и НДС: "на" или "из" На языке оригинала.

У даній консультації ми акцентуємо увагу на тому, що платники податку на додану вартість обов’язково мають в договірних відносинах «обговорити» та виділити суму податку на додану вартість.

В наведеній ситуації, разом з вартістю придбаного товару покупець оплачує вартість додаткових послуг, що надаються при придбанні товару.

Послуга відповідно до п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ) є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Згідно з п. 188.1 ПКУ база оподаткування операцій із постачання товарів/послуг визначається виходячи із їх договірної вартості.

Відповідно до ч. 3 ст. 180 Господарського кодексу України № 436-IV від 16.01.2003р. (далі - ГКУ), під час укладення господарського договору сторони зобов’язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Ціну як істотну умову договору визначає й ч. 2 ст. 189 ГКУ.

Відповідно до п. 15 ч.1 ст. 1 Закону про ціни та ціноутворення ціна - це виражений у грошовій формі еквівалент одиниці товару. Аналогічне тлумачення ціни трапляється в нормативно-правовому полі й щодо послуг.

Тобто ціна - це встановлена сторонами договору, загальна сума товару або послуги, яку реалізує одна зі сторін, і виражається в грошовій формі (у національній або іноземній валюті), та є істотною умовою договору.

Суб’єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують вільні ціни та державні регульовані ціни. Згідно з частиною першою ст. 11 зазначеного Закону вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Тому сторони на договірних засадах передбачають формування ціни за договором.

Відповідно до п.14.1.178 п.14.1 ст.14 ПКУ податок на додану вартість - непрямий податок, який нараховується та сплачується відповідно до норм розділу V Податкового Кодексу.

За своєю сутністю ПДВ є часткою новоствореної вартості та сплачується покупцем.

Таким чином, сторони мають визначити формування ціни, закріпивши її в договорі з покупцем. Дана ціна може включати в себе ПДВ (наприклад, ціна складає 5 грн., в т.ч. ПДВ - 0,83 грн.), або ж ПДВ може нараховуватися на визначену договором ціну (тобто ціна становить 5 грн., окрім того ПДВ - 1,00 грн.). Відповідно, виходячи з формованої ціни, визначатиметься загальна вартість послуг, що зазначається в договорі.