Эксклюзив

К списку

Испытательный срок не пройден: правила увольнения

24 октября 2017 г.

Испытательный срок не пройден: правила увольнения

Трапляються випадки, коли працівник, прийнятий на роботу з випробувальним терміном, «випробування» не пройшов. Про правила звільнення в таких випадках - читайте в нашій консультації.

Перш за все зазначимо, що відповідно дост.26 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. (далі - КЗпП)випробування може бути встановлено працівникові за угодою сторін при укладенні трудового договору (контракту)з метою перевірки його відповідності роботі, яка йому доручається.

Прийом на роботу з випробувальним терміном буде вважатися законним, якщо умова про випробування:

Порядок врегулювання відносин за результатами випробування визначений ст.28 КЗпП.

Так, згідно з ч. 2 ст. 28 КЗпП у разі встановлення власником або уповноваженим ним органом невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі він має право протягом строку випробування звільнити такого працівника, письмово попередивши його про це за три дні.

Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

Тобто, у разі відсутності у роботодавця письмових доказів щодо непроходження випробувального терміну, а також порушення ним строків повідомлення, працівник має право оскаржити своє звільнення в судовому порядку. І якщо суд прийме сторону працівника, останній буде поновлено на роботі з виплатою всіх належних компенсацій за незаконне звільнення.

Враховуючи це, радимо підприємствуоформлювати документи, які підтверджують невідповідність працівника посаді. Оскільки діючим законодавством не встановлений порядок документального оформлення для такого випадку, радимо розробити такі документи самостійно. Наприклад, спочатку на період випробувального працівнику надається завдання, з ознайомленням під підпис. Якщо працівник не виконує доручену йому роботу, від нього вимагається письмове пояснення. Для керівника підприємства уповноваженими особами (керівниками відділів тощо) мають бути підготовлені письмові докази невідповідності особи посаді або виконуваній роботі, оформлені відповідними службовими або доповідними записками. Зокрема, в них фіксуються факти невиконання працівником своїх трудових обов’язків та причини їх невиконання. Остаточне рішення про невідповідність працівника дорученій роботі можна порадити приймати спеціальнопризначеною комісією. Після прийняття колегіального рішення видається наказ про звільнення працівника.

Зазначені документи при звільненні працівника у зв’язку з незадовільним результатом випробування будуть мати вирішальне значення для встановлення факту невідповідності посаді або роботі, навіть якщо питання буде розглядатися у суді. Ці документи є підставою для видання наказу про розірвання трудового договору у зв’язку з незадовільним результатом випробування.

Додатково зазначимо, що при звільненні працівника в разі виявлення невідповідності роботі за ч. 2 ст. 28 КЗпП (на відміну від звільнення у зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі відповідно до п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України) роботодавець не зобов’язаний пропонувати такому працівникові іншу роботу й виплачувати вихідну допомогу.

Якщо працівник порушував трудову дисципліну, він може бути звільнений за п.п. 4 і 7 ст. 40 КЗпП. У цьому випадку не можна розглядати порушення працівником правил внутрішнього трудового розпорядку як невідповідність дорученій роботі. Це не є підставою для звільнення у зв’язку з незадовільними результатами випробування (ч. 2 ст. 28 КЗпП).