Эксклюзив

К списку

Если результат не оправдал - и получили не те коды ГКПП, на которые рассчитывали

11 октября 2017 г.

Если результат не оправдал - и получили не те коды ГКПП, на которые рассчитывали На языке оригинала.

Сьогодні в нашому консультаційному роз’ясненні розкажемо про те, чи є ризики в платника ПДВ, якщо від ДП НДІ «Системи» отримано коди з ДКПП зовсім не ті, які очікували; та до моменту їх отримання - в податкових накладних зазначали коди за власним рішенням.

Перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної визначає п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ).

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» №797-VIII від 21.12.2016р. викладено в новій редакції пп. «ї» п. 201.1 ст. 201 ПКУ. Відповідно до внесених змін починаючи з 01.01.2017р. при складанні податкової накладної запроваджено заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД для всіх без винятку товарів, а для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі - ДКПП).

Оскільки форма податкової накладної не містила окремого поля для відображення коду послуги згідно з ДКПП, до внесення відповідних змін при складанні податкової накладної код послуги тимчасово не зазначався. Зміни до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015р. № 1307 (далі - Порядок № 1307) внесені наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017р. № 276. Цей наказ набрав чинності з 01.03.2017р., але з метою створення комфортних умов для платників ПДВ, а також доопрацювання програмного забезпечення для формування і подання податкових накладних/розрахунків коригування до реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) термін застосування попередньої форми податкової накладної було подовжено до 16.03.2017р. Цю інформацію розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України в розділі «Новини» електронного сервісу «Електронний кабінет платника» за посиланням: Головна/Електронний кабінет платника.

Отже, за новою формою податкові накладні та розрахунки коригування почали прийматися до реєстрації в ЄРПН, починаючи з 16.03.2017р.

Згідно з пп. 2 п. 16 Порядку №1307 у разі постачання послуги заповнюється графа 3.3 податкової накладної, в якій зазначається код послуги згідно з ДКПП. Платники ПДВ, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.

При цьому звертаємо увагу, що ні п. 201.1 ст.201 ПКУ, ні Порядок №307 не містять вимогу щодо обов’язковості звернення платників з питань визначення кодів послуг до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України чи до ДП НДІ «Система».

Отже, згідно з вимогами чинного законодавства під час складання податкової накладної за операціями з постачання товарів і послуг платник ПДВ самостійно визначає відповідність таких товарів чи послуг певному коду товарної класифікації згідно з УКТ ЗЕД, коду послуг - згідно з ДКПП.

Пізніше, коли у платників виникло чимало питань щодо правильності визначення кодів, Державна фіскальна служба України роз’яснила, що ведення ДКПП здійснює Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» Держспоживстандарту України (далі - ДП НДІ «Система»). При визначенні коду послуги потрібно користуватись Класифікатором ДК 016:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України №457 від 11.10.2010р.. А з питання правильності визначення кодів згідно з ДКПП запропонувала звертатись до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (листи ДФС №117/6/99-95-42-03-15/ІПК від 10.05.2017р., №270/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 18.05.2017р.).

У свою чергу, Мінекономрозвитку листом №3411-08/15258-03 від 11.05.2017р. повідомило ДФС, що ведення національних класифікаторів забезпечують їх розробники, та рекомендувало з питань правильності визначення кодів послуг згідно з ДКПП звертатися до розробника ДК 010:2010 ДП НДІ «Система».

Отже, надання висновку щодо відповідності певних видів послуг певним кодам згідно з ДКПП належить до компетенції ДП НДІ «Система».

Враховуючи той факт, що ДП НДІ «Система» є найкомпетентнішим з питань відповідності коду послуги згідно з ДКПП, при заповненні податкової накладної підприємству тепер слід застосовувати ті коди, які зазначені у відповіді на офіційний запит. До моменту отримання відповіді підприємство не мало фізичної можливості керуватись відповіддю на запит, оскільки фактично отримало її пізніше. Вважаємо, що застосовувати зазначені у листі в наданій відповіді на запит коди при складанні податкових накладних підприємство має з дати фактичного отримання листа від ДП НДІ «Система».

Водночас ще раз нагадаємо, що ні ПКУ, ні Порядок № 1307 таких вимог не містять. Відповідно, якщо підприємство вважає, що обрані ним в ДК 016:2010 коди послуг більш підходять під операцію, ніж ті, які надало у листі ДП НДІ «Система», у такому разі може продовжувати використовувати обрані ним коди.

При цьому, зауважимо, що ДФС України у листі №1825/6/99-99-15-03-02-15/ІПК від 05.09.2017р. попередила, що при заповненні податкових накладних у графі «Код послуги згідно з ДКПП» необхідно вказувати саме код послуги (а не код продукції) згідно з ДКПП ДК 016:2010, а не код виду діяльності підприємства згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009:2010.

Щодо податкових наслідків

Вважаємо, що у разі переходу з одних кодів на інші негативних податкових наслідків для підприємства не виникає.

Адже, по-перше, обов’язок щодо включення суми ПДВ, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період у підприємства виникає незалежно від факту реєстрації ним податкової накладної в ЄРПН (п. 201.10 ст.201 ПКУ).

По-друге, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП до 31.12.2017р. не застосовуються штрафні санкції, передбачені п. 1201.3 ст. 1201 ПКУ (п. 351 підрозд. 2 розд ХХ ПКУ).

По-третє, згідно з п. 201.10 ст. 201 ПКУ помилки в обов’язкових реквізитах, визначених п. 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді. Навіть якщо припустити, що підприємство застосовувало помилкові коди послуг (що буде важко доказати), але вони не заважають ідентифікувати здійснену операцію, а всі інші показники, зазначені в податковій накладній, відповідають даним бухгалтерського обліку підприємства, таку податкову накладну зареєструють в ЄРПН. А згідно з приписами того ж п. 201.10 ст. 201 ПКУ податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 01.07.2017р. в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження.

Враховуючи зазначене, законодавчих підстав для відмови у реєстрації податкових накладних із вказаними в них інших кодів послуг нема. Ймовірно можуть виникнути проблеми з розпізнаванням електронною системою кодів і тоді може бути призупинено реєстрацію податкової накладної. У такому разі, отримавши квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної, слід оперативно надати ДФС інформацію за встановленою наказом Мінфіну №567 від 13.06.2017р. формою у вигляді таблиці щодо:

Роз’яснення щодо форми та порядку подання платником пояснень містить лист ДФС України від 06.09.2017р. № 2723/99-99-07-05-01-18.