Эксклюзив

К списку

Рекламируем свою продукцию за рубежом: что с НДС

29 сентября 2017 г.

Рекламируем свою продукцию за рубежом: что с НДС На языке оригинала.

У консультаційному роз’ясненні розглянуто питання оподаткування ПДВ операцій з рекламної роздачі власної продукції за кордоном.

Відповідно до п.185.1 ст.185 ПКУ, об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Згідно з п.198.5 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ) платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п.189.1 ст.189 ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до ст.196 ПКУ (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.196.1.7 п.196.1 ст.196 ПКУ);

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до ст.197 ПКУ, а також підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених пп.197.1.28 п.197.1 ст.197 ПКУ);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Розглянемо деякі положення законодавства про рекламу.

Частина 1 ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996р. № 270/96-ВР (далі - ЗУ № 270/96-ВР) передбачає, що реклама - це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Особа - фізична особа, в т. ч. фізична особа - підприємець, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні. Іншими словами, рекламою можна вважати інформацію про ваше підприємство чи підприємство-виробника.

Також доцільно звернутись до визначення поняття «заходи рекламного характеру» - це заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший.

Тепер підсумуємо все вищенаведене:

Враховуючи вищенаведене, на нашу думку, довести при перевірці підприємства податківцям, що безоплатна роздача зразків товарів, якими Ви торгуєте, є рекламою зазначених товарів, досить просто, а тому, на нашу думку, потреба донараховувати ПДВ відсутня.

Більш того, в листі ДФС України від 29.12.2015р. № 27999/6/99-95-42-01-16-01 наведено висновок, згідно якого, якщо вартість товарів/послуг, придбаних для проведення рекламних заходів (у тому числі для створення та безоплатного розповсюдження товарів/послуг рекламного призначення), включається до вартості товарів/послуг, які використовуються в операціях, пов’язаних з отриманням доходів, то вважається, що такі товари/послуги придбаваються для використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності такого платника податку.

Відповідно, суми податку, сплачені під час придбання товарів/послуг для виготовлення рекламної продукції для проведення рекламних заходів, відносяться до податкового кредиту такого платника податку, а податкові зобов’язання під час здійснення ним операцій з безоплатного розповсюдження товарів/послуг рекламного призначення, не нараховуються.

Крім того, аналогічна позиція Вищого адміністративного суду України висловлена у Постанові К/9991/11996/12 від 08 квітня 2015 року, де зазначено, що у разі безоплатного розповсюдження рекламних матеріалів, підстави для донарахування податкового зобов'язання з ПДВ, відсутні.

Щодо безоплатного розповсюдження рекламної продукції на території інших країн (тобто, не на митній території України), вважаємо, що дана операція також не підлягатиме оподаткуванню ПДВ, у разі доведення рекламного спрямування такого розповсюдження.

Разом з тим, звертаємо Вашу увагу, що позиція органів ДФС може відрізнятися від нашої. Зокрема, контролюючі органи можуть трактувати дану господарську операцію як безоплатне постачання, з відповідними податковими наслідками. Проте, у такому випадку матиме місце застосування норми про пільгову ставку 0%. Так, згідно ст.195 ПКУ, операції з вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі експорту підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. При цьому норми ПКУ не визначають обмеження щодо застосування нульової ставки в залежності від ціни постачання товарів.

Таким чином операції з постачання товарів (в тому числі і безоплатного постачання) за межі митної території України у митному режимі експорту, за якими ціна придбання/звичайна ціна/балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) оподатковуються за нульовою ставкою.

Отже, у будь-якому випадку вважаємо, що операція з безоплатного розповсюдження рекламної продукції поза митною територією України не підлягатиме оподаткування ПДВ.

Проте, з метою мінімізації ризиків щодо неоднозначного трактування даної господарської операції контролюючими органами, рекомендуємо подбати про належне документальне оформлення операції як розповсюдження продукції саме з рекламною метою.