Эксклюзив

К списку

Алкоголь в составе представительских расходов: быть или не быть НДФЛ?

12 сентября 2017 г.

Алкоголь в составе представительских расходов: быть или не быть НДФЛ? На языке оригинала.

У консультаційному роз’ясненні розглянуто питання оподаткування ПДФО вартості алкогольних напоїв, використаних під час проведення представницьких заходів.

Відповідно до пп.163.1.1 п.163.1 ст.163 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ), об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Не є об’єктом оподаткування суми коштів, виданих працівнику під звіт для виконання окремих цивільно-правових дій від імені та за рахунок особи, що їх видала, - у сумі, що не перевищує суму фактичних витрат працівника на виконання таких дій.

При цьому, нормами ПКУ не передбачено перелік витрат, на понесення яких працівнику може бути видано кошти під звіт.

Єдиний виняток щодо відшкодування працівнику витрат на придбання алкоголю передбачено пп.170.9.1 ст.170.9 ст.170 ПКУ, а саме: до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається також додаткове благо, одержане працівником як компенсація витрат на придбання алкогольних напоїв, які було придбано під час перебування такого працівника у відрядженні.

Виходячи з умов запиту, витрати на придбання алкоголю працівником понесено не під час перебування у відрядженні, а під час проведення представницького заходу.

Для підприємств чинним законодавством не передбачено ні визначення поняття «представницькі витрати», ні переліку витрат, що можуть бути включені до представницьких.

Винятком є бюджетні установи (організації), які у своїй діяльності керуються «Нормами коштів на представницькі цілі та порядок їх витрачання», які затверджені наказом Міністерства фінансів України №1026 від 14.09.2010р. (далі - Наказ №1026).

Так, відповідно до п.2 Наказу №1026, представницькими вважаються витрати бюджетних установ на прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій, які прибули на запрошення для проведення переговорів з метою здійснення міжнародних зв'язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва.

До представницьких належать витрати, пов'язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників, транспортним забезпеченням, заходами культурної програми, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не перебуває у штаті установи, оплатою номерів у готелях. Вимоги Наказу №1026, тобто норми коштів на представницькі цілі, є обов'язковими виключно для бюджетних установ, інші підприємства цей документ можуть використовувати як допоміжний (довідковий).

Таким чином, вважаємо, що, витрати, понесені на придбання алкогольних напоїв з метою обслуговування представницького заходу, є представницькими витратами.

Щодо оподаткування таких витрат ПДФО зазначимо, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (уповноваженої особи) кошти (готівкові, безготівкові, використання корпоративних платіжних карток), отримані від роботодавця платником податку під звіт на організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку (пп.170.9.1 п.170.9 ст.170 ПКУ). При цьому, обов’язковою умовою для нездійснення оподаткування ПДФО є рекламна спрямованість витрат, здійснених за рахунок таких коштів, та їх документальне підтвердження.

Отже, за умови належного документального оформлення заходу та підтвердження його рекламної спрямованості, витрати на придбання алкоголю включаються до представницьких витрат та не включаються до бази оподаткування ПДФО.