Эксклюзив

К списку

Доплаты к зароботной плате при суммированном учете рабочего времени

31 августа 2017 г.

Доплаты к зароботной плате при суммированном учете рабочего времени На языке оригинала.

«Який порядок оформлення документів при застосуванні підсумованого обліку робочого часу?

Чи здійснюється доплата за роботу в нічний час та за роботу у святкові і вихідні дні?»

Оформлення документів при підсумованому робочому часі

Запровадження і застосування на підприємстві режиму підсумованого обліку робочого часу для працівників визначаються загальними правилами, викладеними у ст.61 Кодексу законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971р. (далі - КЗпП) і в Методичних рекомендаціях із застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України №138 від 19.04.2006р. (далі - Методичні рекомендації).

Наведемо основні тези щодо підсумованого обліку робочого часу:

Виходячи з вищенаведених положень КЗпП й Методичних рекомендацій, рекомендуємо підприємству визначити в Наказі про організацію праці (щодо введення змінного графіку роботи для працівників, ведення підсумованого обліку робочого часу, умов праці):

Здійснення оплати за роботу в нічний час та святкові дні

Оплата за роботу в нічний час

Відповідно до ст.54 КЗпП нічним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

Відповідно до ст.108 КЗпП робота у нічний час (з 22 години до 6 години ранку) оплачується у підвищеному розмірі, встановленому генеральною галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.

Підвищена оплата за роботу у нічний час відноситься до державних норм з оплати праці, які є обов'язковими для застосування підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та фізичними особами, які використовують найману працю.

Отже, розмір доплати за роботу у нічний час слід визначати самостійно, але він повинен бути не нижчим 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у цей час.

Щоб визначити годинну тарифну ставку для працівників, які працюють при підсумованому обліку робочого часу, необхідно місячний оклад працівника розділити на місячну норму тривалості робочого часу у відповідному місяці, затверджену правилами внутрішнього трудового розпорядку для цього підрозділу (працівника).

Розглянемо порядок доплати на прикладі працівника Вареника М.В.

В червні місяці Вареник М.В. відпрацював в нічний час згідно табеля обліку робочого часу 32 години.

Оклад працівника становить 3 200 грн. на місяць.

Норма його робочого часу за встановленим графіком 96 годин.

Оплата за годину роботи становить: 3 200/96 = 33,33 грн.

Доплата за годину роботи: 33,33 х 20% = 6,67.

Доплата Варенику М.В. за роботу в нічний час за червень місяць становить 6,67 х 32 = 213,31 грн.

Оплата за роботу у святкові дні

Згідно зі ст.107 КЗпП робота у святковий і неробочий день (частина четверта ст.73 КЗпП) оплачується у подвійному розмірі:

Оплата в зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день.

Наприклад, якщо працівник відпрацював вісім годин у святкові дні в межах встановленої йому місячної норми робочого часу (робота за графіком змінності), то оплата за ці години має провадитись в одинарному розмірі понад оклад.

В нашому випадку, Вареник М.В. працював 8 годин 28 червня 2017 року (день Конституції України).

Відповідно, сума оплати праці за роботу у святковий день становитиме:

33,33 х 8 = 266,64 грн.

Загальна сума оплати праці Вареника М.В. за червень 2017 року становить:

3 200 + 213,31 + 266,64 = 3 679,95.

У кінці кожного місяця працівникам нараховується належна їм заробітна плата згідно з чинними умовами оплати праці: основна заробітна плата, доплати та надбавки, у т.ч. за роботу в нічний час, роботу у святкові та неробочі дні тощо, а після закінчення облікового періоду, за наявності надурочних годин, оплачується надурочна робота.

Час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним і оплачується за ст.106 КЗпП.

Усі години надурочної роботи оплачуються в кінці облікового періоду. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період.

Необхідно звернути увагу на те, що при оплаті надурочної роботи години, які були в обліковому періоді відпрацьовані у святкові дні за графіком роботи, тобто в межах встановленої норми робочого часу, виключати з кількості надурочних не потрібно, оскільки це був звичайний робочий день за графіком виходу на роботу.

У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (ст.73 КЗпП) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві. Години роботи, що перевищують цю норму, вважаються надурочними і оплачуються в подвійному розмірі. Тому під час підрахунку надурочних годин у випадку підсумованого обліку робочого часу робота у святкові і неробочі дні, проведена понад установлену на підприємстві норму робочого часу, за обліковий період не враховується, оскільки вона вже оплачена в подвійному розмірі (п.11 Методичних рекомендацій).

Якщо, наприклад, працівник відпрацював за обліковий період вісім годин у святкові та неробочі дні, встановлені ст.73 КЗпП, понад норму робочого часу, ці години не будуть включатися до надурочних, оскільки робота у святкові та неробочі дні вже мала бути врахована під час підрахунку норми робочого часу за обліковий період і відповідно оплачена.

Наприклад, Вареник М.В. в червні місяці відпрацював норму робочого часу 96 годин. Робота у святковий день не була запланована графіком. У зв’язку з виробничою необхідністю Вареника М.В. було залучено до роботи у святковий день 28 червня на вісім годин. За роботу у святковий день неоплачуваний інший день відпочинку працівнику не надавався. Всього червень місяць було відпрацьовано 106 годин.

Так, більше за норму робочого часу, встановлену для цього облікового періоду, відпрацьовано на 10 годин.

Оплата за роботу у святковий день: 33,33 х 2 х 8 год. = 533,28 грн.

Норму робочого часу за обліковий період перевищено на 10 годин, у т. ч. на вісім годин, відпрацьованих у святковий день. Тому вісім годин роботи у святковий день під час підрахунку оплачуваних надурочних годин за обліковий період не враховуються, оскільки вони вже були оплачені в подвійному розмірі. Отже, як надурочні, працівнику буде оплачено тільки дві години (10 год - 8 год).

Нагадуємо, що при підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розкладом роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання своїх трудових обов’язків (відпустка, тимчасова непрацездатність тощо).