Эксклюзив

К списку

Уменьшение налога на прибыль за счет НДС

14 августа 2017 г.

Уменьшение налога на прибыль за счет НДС На языке оригинала.

За результатами податкової перевірки було зменшено розмір від’ємного значення ПДВ, що накопичилося у попередніх звітних періодах. Відповідну суму ПДВ було донараховано та відображено у складі інших операційних витрат.

Чи має право підприємство в наведеній ситуації не враховувати нараховану та сплачену до бюджету суму ПДВ у складі податкових різниць?

Відповідно до пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ), об'єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до розділу ІІІ ПКУ.

Розділом ІІІ «Податок на прибуток підприємств» ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування на різниці по операціях з донарахування податку на додану вартість за результатами рішень суду.

Отже, така операція при визначенні фінансового результату до оподаткування відображається згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Визнання за результатами ухвали суду оскаржуваного від’ємного значення з податку на додану вартість податковим зобов’язанням, є для підприємства витратами відповідно до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» №318 від 31.12.1999р. (далі - П(С)БО 16). Адже, згідно п.6 П(С)БО 16 витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

При цьому п.9 П(С)БО 16 встановлено, що не визнаються витратами, зокрема, зменшення активів або збільшення зобов`язань, що не відповідають ознакам, наведеним у п.6 П(С)БО 16, а також витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Таким чином, вважаємо, що підприємство має повне право врахувати витрати, пов’язані із сплатою податку на додану вартість за ухвалою суду, у складі фінансового результату до оподаткування без здійснення коригувань на податкові різниці.

Додатково підкреслимо, що з набранням чинності розділу ІІІ ПКУ у 2015 році, формування витрат при визначенні фінансового результату до оподаткування за звітний податковий період, починаючи з 1 січня 2015 року, здійснюється виходячи з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності. Кодекс в частині витрат не розмежовує поняття витрат, пов’язаних чи не пов’язаних з господарською діяльністю.

Аналогічну позицію висловлюють контролюючи органи в своїх консультаціях в загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР».

Безпосередньо щодо даного питання контролюючими органами не висловлено своєї позиції. В Єдиному державному реєстрі судових рішень також відсутня судова практика щодо даного питання.