Эксклюзив

К списку

"Ночные доплаты": 20 или 35?

31 июля 2017 г.

"Ночные доплаты": 20 или 35? На языке оригинала.

«Прошу допомогти із питанням стосовно нарахування заробітної плати за роботу у нічний час. Так, згідно з КЗпП України, оплата визначається самостійно, але не менше 20 відсотків, відповідно до статті 108 КЗпП України. При цьому, Генеральною угодою на 2016-2017 роки оплата за нічний час передбачена на рівні 35%, і вказана стаття 108 КЗпП України регламентує, що робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором. Отже, яким чином розраховувати доплату за роботу в нічний час»

Перш за все зазначимо, що відповідно до ст.7 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995р.: «Законодавство про оплату праці ґрунтується на Конституції України і складається з Кодексу законів про працю України, цього Закону, Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про підприємства в Україні» та інших актів законодавства України».

Статтею 15 зазначеного Закону встановлено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом.

Згідно з ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» №3356-ХІІ від 01.07.1993р. (далі - Закон №3356) положення генеральної, галузевої, регіональної угод діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

Сторонами генеральної угоди виступають: професійні спілки, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди; власники або уповноважені ними органи, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, на підприємствах яких зайнято більшість найманих працівників держави (ст. 3 Закону №3356).

Отже, власники підприємств і первинні профспілкові організації не є безпосередніми учасниками колективних переговорів щодо укладення угоди на державному рівні (Генеральної угоди).

Інтереси власників підприємств, установ, організацій всіх форм власності представляють відповідні об'єднання організацій роботодавців з всеукраїнським статусом в особі уповноважених ними органів. Представництво і здійснення захисту прав членів первинних профспілок на державному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин здійснюють відповідні профспілки, які мають статус всеукраїнських профспілок, в особі уповноважених ними органів.

Таким чином, якщо представники сторін (через уповноважених осіб), які представляють інтереси підприємства, брали участь у підписанні Генеральної угоди (або згодом приєдналися до цієї угоди), то її норми є обов'язковими під час укладення колективного договору.

В іншому випадку для підприємств, які при укладенні угоди не були представлені уповноваженими представниками зі сторони власника і сторони профспілки, умови і розміри оплати праці встановлюються з дотриманням мінімальних гарантій, встановлених законодавством України.

Проте законодавство не забороняє суб'єктам (підприємствам) різних форм власності застосовувати під час укладення колективного договору норми Генеральної угоди або положення галузевої угоди, до якої підприємство належить за характером виробництва.

Нагадаємо, що ст. 108 КЗпП визначено, що робота у нічний час (з 22 години до 6 години ранку) оплачується у підвищеному розмірі, встановленому генеральною галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час .

Відповідно до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2004 - 2005 роки від 19.04.2004р. доплата за роботу в нічний час становить 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

Отже, якщо на підприємство не розповсюджується Генеральна угода, воно може самостійно встановити розмір доплати за роботу в нічний час, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час.