Эксклюзив

К списку

Очередная игра с реквизитами: определяем реквизиты для компенсации коммунальных услуг

28 апреля 2017 г.

Очередная игра с реквизитами: определяем реквизиты для компенсации коммунальных услуг На языке оригинала.

Згідно із п.201.1 ст.201 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ), на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін.

Пунктом 201.10 ст.201 ПКУ визначено, що податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Серед обов’язкових реквізитів податкової накладної значаться, зокрема, опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг, ціна постачання без урахування податку (пп. «е», «є» п.201.1 ст.201 ПКУ).

Порядок заповнення податкових накладних затверджено наказом Міністерства фінансів України №1307 від 31.12.2015р. (далі - Наказ №1307).

Згідно із п.16 Наказу №1307:

Зазначена позиція ДФС України також оприлюднена на загальнодоступному інформаційно - довідковому ресурсі (ЗІР) в підкатегорії 101.17 категорії 101.

У свою чергу, відповідно до п.44.1 ст.44 ПКУ, для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами.

При складанні первинних документів слід керуватися вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - Закон №996). Так, відповідно до ст.1 Закону №996, первинні документи є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій та повинні містити ряд обов’язкових реквізитів, вичерпний перелік яких наведено у ст.9 Закону №996.

Зокрема, звертаємо Вашу увагу на такі обов’язкові реквізити як зміст та обсяг господарських операцій, який необхідно заповнювати, виходячи з умов договору (наприклад, предмету договору тощо).

Наприклад, предметом договору визначено надання у тимчасове платне користування частини приміщень, що знаходяться за відповідною адресою, а також відшкодування певних витрат, чіткий перелік яких додається. У такому випадку, рекомендуємо у первинному документі відображати окремими позиціями весь перелік послуг, передбачених умовами договору (у тому числі, витрати, відшкодування яких передбачено умовами договору).

Виходячи з вищесказаного, вважаємо, що податкова накладна має містити ідентичні показники (номенклатура товарів/послуг продавця, одиниця виміру товару/послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість), які зазначаються у відповідному первинному документі (наприклад - акті надання послуг).

Порушенням порядку заповнення податкової накладної вважається відсутність у податковій накладній хоча б одного показника, який є обов'язковим реквізитом податкової накладної, а також невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам поставки (ціна, вартість, номенклатура, кількість товару, тощо), встановлених договором.

У разі, якщо на момент здійснення попередньої оплати була відсутня інформація про остаточну ціну орендної плати за місяць, після складання акту надання послуг та визначення ціни за відповідний місяць, необхідно скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної, з зазначенням у графі 2 «Причина коригування» «зміна вартості» (п.192.1 ст.192 ПКУ).

При заповненні графи 3.3 «Код послуги згідно з ДКПП» податкової накладної, слід врахувати наступне. Орендодавцем фактично не здійснюється постачання комунальних послуг Орендарю, а також інших експлуатаційних витрат. Адже провадження таких видів діяльності не передбачено Статутними даними Орендодавця, відсутні відповідні КВЕД, а для здійснення постачання, зокрема, електроенергії необхідна відповідна ліцензія. Зазначені платежі, передбачені умовами договору оренди приміщення, за своєю суттю є відшкодуванням витрат, понесених Орендодавцем на утримання такого приміщення у належному стані. У разі, коли предметом договору є тимчасове платне користування частиною приміщення, усі платежі, передбачені умовами договору, здійснюються у межах надання послуг, передбачених у предметі такого договору. Відповідно, вважаємо, що у графі 3.3 податкової накладної необхідно зазначати код послуги згідно з ДКПП 68.20 за всіма вказаними номенклатурними позиціями. Наприклад:

Додатково зазначимо, що для визначення кодів послуг, з метою заповнення податкових накладних, органи ДФС пропонують платникам ПДВ звертатись до експертів Торгово-промислової палати. Відповідний лист «Щодо можливості оперативного надання послуг з визначення кодів за УКТ ЗЕД/ДКПП» №146/08.1-7.1 від 20.01.2017р. було оприлюднено Торгово-промисловою палатою на своєму офіційному сайті.

Одночасно звертаємо Вашу увагу, що згідно з п.35 прим.1 підрозд.2 розд.ХХ ПКУ, до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені п.120-1.3 ст.120-1 ПКУ, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП.