Эксклюзив

К списку

Погашение пени за нарушение валютного законодательства переплатой по налогу на прибыль

10 апреля 2017 г.

Погашение пени за нарушение валютного законодательства переплатой по налогу на прибыль На языке оригинала.

Права платників податків визначені пп.17.1.10 п.17.1 ст.17 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ), відповідно до якого платник податків має право, зокрема, на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом.

Підпунктом 14.1.39 п.14.1 ст.14 ПКУ визначено, що грошове зобов’язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Тобто пеня за порушення валютного законодавства є грошовим зобов’язанням платника податку у випадку, коли вона має бути нарахована.

Відповідно до пп.14.1.115 п.14.1 ст.14 ПКУ надміру сплачені грошові зобов'язання - суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Пунктом 87.1 ПКУ визначено, що джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Сплату грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснено, зокрема, за рахунок надміру сплачених сум з інших платежів до відповідних бюджетів.

Умови щодо повернення надміру сплачених грошових зобов’язань визначені п.43.4 ст.43 ПКУ. Згідно даного пункту, платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів:

Отже, відповідно до зазначених норм ПКУ, вважаємо, що підприємство може здійснити погашення пені за порушення валютного законодавства наявною переплатою з податку на прибуток.