Эксклюзив

К списку

Путевой лист без подписей медика и механика считается действительным?

23 марта 2017 г.

Путевой лист без подписей медика и механика считается действительным?

На языке оригинала.

Подорожній лист автомобіля - це документ, що підтверджує факт використання палива на підприємстві та є підставою для списання пального в бухгалтерському обліку.

Перелік обов’язкових реквізитів для первинних документів визначений ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV (далі - Закон №996).

Такими реквізитами є:

Реквізити щодо підписів механіка та лікаря на подорожньому листі вантажного автомобіля були передбачені на типовій формі документа, що була затверджена Наказом Мінтранспорту та Мінстатистики №488/346 від 29.12.1995р. (далі - Наказ №488/346). Даний Наказ втратив чинність згідно з Наказом Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку України №1005/1454від 10.12.2013р.

Оскільки, відсутня затверджена типова форма бланку, відповідно, підприємство має право застосовувати самостійно розроблену форму подорожнього листа, з урахуванням вимог Закону №996 та потреб підприємства в тих чи інших додаткових реквізитах.

При цьому такий документ, за наявності обов’язкових реквізитів, передбачених ст.9 Закону №996, буде підставою для списання палива в бухгалтерському обліку.

Вважаємо, якщо реквізити щодо підписів механіка та лікаря передбачені формою первинного документа, то підпис (або відбиток підпису) іншої особи, яка не є механіком або лікарем, допускається лише у разі, коли на таку особу покладено виконання відповідних обов’язків та функцій. Тим більше, що відсутність зазначених реквізитів не є підставою для невизнання подорожнього листа вантажного автомобіля первинним документом, так як зазначені реквізити не є обов’язковими реквізитами для первинного документа.

При цьому, вважаємо за потрібне зазначити, що проходження передрейсового медичного огляду для водія та огляду автомобіля механіком є обов’язковим.

Зокрема, проведення передрейсового медогляду передбачено п.1.4 р.І та р.ІV Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 р. № 65/80 (далі - Положення №65), ст.ст.18, 34 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 р. №2344-III (далі - Закон №2344). При цьому його результати лікар заносить до Журналу передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв. А за наявності подорожнього листа - робить запис і в ньому (п.4.6 Положення № 65).

У свою чергу, щозмінна перевірка технічного стану автомобіля передбачена Порядком перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженим Наказом Міністерства транспорту України від 05.08.2008р. №974, і ст.ст. 23, 43 Закону №2344. Перевірку технічного стану відображають у журналі, ведення якого контролює перевізник (п.8.1 Порядку №974).

Також зазначимо, що за перевезення вантажів без проходження передрейсового медогляду та перевірки технічного стану автомобіля, до водія можуть застосувати адміністративний штраф - у розмірі від 510 до 680 грн (ч.9 ст.1331 Кодексу України про адміністративні правопорушення №8073-X від 07.12.1984р.).

З урахуванням вищезазначеного, вважаємо, що без відміток лікаря та механіка подорожній лист вважатиметься дійсним. Тому, його можна використовувати як підтверджуючий первинний документ для списання палива на витрати, за наявності у ньому всіх обов’язкових реквізитів, передбачених ст.9 Закону №996.