Эксклюзив

К списку

Налог на недвижимое имущество с зернохранилища (элеватора)

17 февраля 2017 г.

Налог на недвижимое имущество с зернохранилища (элеватора) На языке оригинала.

Відповідно до ст.7 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» №37-IV від 04.07.2002р. зерносховища є суб’єктами зберігання зерна, які зберігають його у власних або орендованих зерносховищах.

Відповідно до пп.266.1.1 п.266.1 ст.266 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р. (далі - ПКУ) платниками податку на нерухоме майно є, зокрема, юридичні особи, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Абзацами є) та ж) пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ визначено перелік об’єктів нерухомості, які не є об’єктами оподаткування, і які за своїм змістом є наближеними до приміщень, що наведені у запиті:

Тобто основний наголос робиться на тому, що такі приміщення мають належати промисловим підприємствам або сільськогосподарським товаровиробникам.

Сільськогосподарськими товаровиробниками є юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання (пп.14.1.235 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Зерносховище не є сільськогосподарським товаровиробником, якщо воно не здійснює повного циклу виробництва, переробки та постачання с/г продукції. Найімовірніше його функціонал обмежується зберіганням с/г продукції.

Тепер розглянемо можливість визнання таких приміщень зерносховища будівлями промисловості або спробуємо віднести зерносховище до промислових підприємств.

У листі ГУ ДФС у Київській області №762/10/10-36-17-01 від 01.04.2016р. роз’яснено питання щодо віднесення тих чи інших об’єктів нерухомості до будівель промисловості в розумінні пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ.

Відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації №507 від 17.08.2000р., будівлі промисловості (криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо) віднесено до підрозділу «Будівлі нежитлові» група 125 «Будівлі промислові та склади» клас 1251 «Будівлі промисловості».

Таким чином, з метою застосування норм пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ, до будівель промисловості відносяться об’єкти нерухомості, які відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 належать до класу 1251 «Будівлі промисловості», який включає підкласи:

1251.1 «Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості;

1251.2 «Будівлі підприємств чорної металургії»;

1251.3 «Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості»;

1251.4 «Будівлі підприємств легкої промисловості»;

1251.5 «Будівлі підприємств харчової промисловості»;

1251.6 «Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості»;

1251.7 «Будівлі підприємств лісової деревообробної та целюлозно-паперової промисловості»;

1251.8 «Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості»;

1251.9 «Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне».

Таким чином, приміщення зерносховища неможна прямо пов’язати з будівлею промисловості, адже переважна більшість галузей не має жодного відношення до складського господарства, і складське господарство не можна визнати виробництвом.

Що стосується визначення підприємств промисловими.

Промисловими вважаються підприємства, які відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №530 від 29.11.2010р., відносяться до секцій:

B «Добувна промисловість та розроблення кар’єрів»;

C «Переробна промисловість», зокрема виробництво харчових продуктів, напоїв, тютюнових виробів, текстильне виробництво, виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів,виробництво паперу та паперових виробів, поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації тощо;

D «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря»,

E «Водопостачання; каналізація, поводження з відходами»;

F «Будівництво».

Згідно ДК 009:2010 категорія діяльності «Сільське господарство» (секція А) включає вирощування рослинних і тваринних природних ресурсів. До даної секції включено діяльність з рослинництва, тваринництва, лісівництва, лісозаготівлі, заготівлі лісових дикорослих продуктів і продукції розведення, мисливства чи відлову тварин у природному середовищі.

В ДК 009:2010 складське господарство виділене у секції Н «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність»

Таким чином, діяльність зерносховища з видом діяльності складське господарство не підпадає під промислову діяльність. Відповідно, нежитлові приміщення - зерносховища, що належать суб’єктам зберігання зерна, є об’єктом оподаткування податку на нерухомість.