Эксклюзив

К списку

"Нет" отражению в учете акта, возможность не подписания которого предусмотрена договором

23 января 2017 г.

"Нет" отражению в учете акта, возможность не подписания которого предусмотрена договором На языке оригинала.

При складанні первинних документів слід керуватися ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (далі - ЗУ №996), згідно якої первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує факт її здійснення. Відповідно до ст.9 ЗУ №996, первинні документи є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій та повинні містити ряд обов’язкових реквізитів, серед яких - особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Оскільки в даному випадку на акті прийому-передачі буде відсутній підпис однієї зі сторін, що брала участь у здійсненні операції, вимоги ЗУ №996 не буде виконано. Тому, в такому випадку акт, який містить лише один підпис (замовника), не можна вважати первинним документом.

Отож, вважаємо, що включення норми до договору про визнання акту підписаним, якщо підписаний екземпляр не повернув виконавець, не може замінити відсутність обов’язкового реквізиту в документі та, відповідно, такий акт не є підставою для відображення господарської операції в бухгалтерському обліку.

Відповідно до п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України №2755 від 21.12.2010р., для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами.