Эксклюзив

К списку

Особенности оформления акта приема-передачи выполненных строительных работ

18 января 2017 г.

Особенности оформления акта приема-передачи выполненных строительных работ На языке оригинала.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV (далі - ЗУ №996), первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію. Відповідно до п.44.1 ст.44 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ), платники податків зобов'язані вести облік доходів і витрат на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів. Отже, підставою для відображення господарської операції в обліку є первинний документ, оформлений належним чином.

Пунктом 2.7 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. №88 передбачено, що первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватися із використанням самостійно виготовлених бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Перш за все, зазначимо, що типової форми акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт чи іншого документу, що є обов’язковим при оформленні виконання таких робіт, немає. Але з 01.01.2014р. введені в дію національні стандарти України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», додатками якого, зокрема Т-Ц, передбачені примірні форми первинних документів з обліку в будівництві, які мають використовуватися під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт. Додатки Т і У наближені до чинних до 01.01.2014р. форм №КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та №КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», які були затверджені Наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009р. №554, якими можна скористатися при оформленні виконання будівельних робіт.

Також не слід оминати увагою складання проектно-кошторисної документації, як невід’ємної частини договору підряду. Статтею 877 Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003р. визначено, що ціна робіт, їх обсяг і зміст визначаються згідно з проектною документацією. Згідно п.15 Постанови КМУ «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» №668 від 01.08.2005р., у договорі підряду сторони зобов'язані визначити найменування об'єкта будівництва та його місцезнаходження, основні параметри (потужність, площа, об'єм тощо), склад та обсяги робіт, які передбачені проектною документацією та підлягають виконанню підрядником.

Щодо ризиків, то рекомендуємо переконатися у наявності у підрядника ліцензії на такі роботи, згідно п.9 ч.1 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII від 02.03.2015р. У разі відсутності дозвільних документів для здійснення такої діяльності підрядником, такий договір може бути визнано недійсним.

Але в будь-якому випадку, на підставі методичних рекомендацій, затверджених листом ДФС №16872/7/99-99-14-02-02-17 від 16.05.2016р., позиції Вищого суду України в Постанові від 22.11.2016р. у справі №21-2430а16, господарську операцію, що оформлена документами, які не містять інформацію про ціну робіт, їх обсяг або зміст, може бути віднесено до таких, що фактично не відбулись (роботи не виконувались) (навіть за умови наявності інших обов’язкових реквізитів). Це призведе до невизнання витрат та податкового кредиту за такими операціями.