Эксклюзив

К списку

Особенности применения "кредит-нот"

11 января 2017 г.

Особенности применения "кредит-нот" На языке оригинала.

Жоден діючий нормативно-правовий акт України не дає визначення поняттю «кредит-нота».

Під терміном «кредит-нота» у світовій практиці розуміється розрахунковий документ, в якому міститься повідомлення, яке направляється однією зі сторін договору (постачальником) іншій стороні (покупцеві), про записи в кредит рахунку останньої певної суми через настання якої-небудь обставини, що створив у іншого боку права вимоги цієї суми. Тобто кредит-нота складається при певних обставинах, які передбачають, що у покупця виникає право вимоги і означає зменшення постачальником заборгованості покупця. Тому кредит-нота може виникати тільки в рамках договору, що передбачає можливість використання такого розрахункового документа сторонами і тільки в тих обставинах, які обумовлені договором.

Відповідно до п.6 ст.1 Закону України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012р. №5007-VI (далі - ЗУ №5007-VI), знижка - зменшення ціни товару виробником (постачальником) під час його продажу (реалізації).

Отже, кредит-нота наближена за своїм змістом до знижки.

Можливість застосування знижки передбачена податковим законодавством, а саме абз.2 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ), згідно якого для визначення звичайної ціни товару враховуються такі умови договорів, як кількість (обсяг) товарів, строки виконання зобов'язань, звичайні надбавки чи знижки до ціни під час укладення договорів між непов'язаними особами.

Тепер розглянемо особливості застосування знижки.

Згідно ст.180 Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №436-IV (далі - ГКУ), строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі договору.

Стаття 267 ГКУ встановлює, що договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, визначений угодою сторін. Аналогічно, згідно ст.712 ЦКУ за договором поставки продавець (постачальник), зобов'язується передати у встановлені терміни товар.

Особливу увагу звертаємо на ст.530, 599 ЦКУ, згідно яких, якщо у зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Тобто, якщо договором визначено умову щодо поставки товару протягом встановленого терміну, товар повинен поставлятися саме протягом цього терміну.

Таким чином, виконання договору нерозривно пов'язане з терміном його дії: якщо договір передбачає зобов'язання за закупівлю товару протягом, наприклад, одного року, застосування положень ч.3 ст.632 про неможливість зміни ціни в договорі після його виконання, слід застосовувати після закінчення цього року, так як зобов'язання (договір) до моменту закінчення одного року вважається не виконаним.

Зі ст.1 ЗУ №5007-VI випливає, що знижка застосовується під час продажу (реалізації) товару, а така реалізація може бути пов'язана з певним терміном. В аспекті права зміни ціни звертаємо увагу на ч.2 ст.632 ЦКУ, відповідно до якої зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Висновки:

Особенности применения "кредит-нот"Податковий облік застосування знижки в частині податку на прибуток

Згідно п.134.1 ст.134 ПКУ, прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибуток або збиток), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, що виникають відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ. Окремих положень щодо обліку таких операцій розділ ІІІ ПКУ не містить.

Податковий облік застосування знижки в частині ПДВ

Згідно п.192.1. ст.192 ПКУ, пп.192.1.1. п.192.1. ст.192 ПКУ якщо після постачання товарів здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню; якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку - постачальника, то:

а) постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку;

б) отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв'язку з отриманням таких товарів.