Эксклюзив

К списку

Когда и как правильно выписать налоговую накладную при экспорте товаров? Нужно ли в бухгалтерском учете отражать предоставленную скидку к цене, указанную в инвойсе?

6 января 2017 г.

Когда и как правильно выписать налоговую накладную при экспорте товаров?  Нужно ли в бухгалтерском учете отражать предоставленную скидку к цене, указанную в инвойсе? На языке оригинала.

Згідно п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (далі - ПКУ), датою виникнення податкових зобов'язань в разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства.

Пунктом 201.1 ст.201 ПКУ визначено, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Таким чином, виставлення інвойсу жодним чином, навіть якщо він буде оплачений, не впливає на виникнення податкових зобов’язань з ПДВ, а податкова накладна буде виписана на дату оформлення митної декларації, якою буде оформлено експорт товару.

Також, нагадаємо, що на підставі п.8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015р. №1307 (далі - Порядок №1307), при складанні податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в пунктах 10-15 Порядку №1307, у верхній лівій частині таких накладних у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» робиться помітка «Х» та зазначається тип причини 07 - складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України.

Відповідно до п.12 Порядку №1307 у разі здійснення операцій з вивезення товарів за межі митної території України у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П.І.Б.) нерезидента та через кому - країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у графі «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний Індивідуальний податковий номер (далі - ІПН) «300000000000».

Щодо відображення в бухгалтерському обліку знижки, зазначеної в інвойсі, то згідно п.1.2 та п.2.4 Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.1995р. №88, записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, а серед обов’язкових реквізитів первинного документу зазначено одиницю виміру господарської операції у вартісному виразі.

Таким чином, в бухгалтерському обліку відображається господарська операція з реалізації товару за вартістю, яка визначена в первинному документі за яким переходить право власності на товар від постачальника до покупця. У даному випадку, такий документ слід обумовити в договорі, ним може бути, зокрема: товаро-транспортна накладна, акт приймання-передачі товару, видаткова накладна засвідчена покупцем. При цьому митна декларація не є первинним документом, що засвідчує передачу права власності на товар, вона лише фіксує процедуру митного оформлення та сплати всіх податків та зборів пов’язаних з цим.

Знижка, про яку домовились сторони при формуванні вартості товару і яка зафіксована в інвойсі, жодним чином не відображається в обліку сторін операції. Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 передбачено лише відображення в обліку продавця (на субрахунку 704 «Вирахування з доходу») сум наданих знижок покупцям після дати реалізації товару.